Katehetsko pismo 2016–2017

Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo spremljate katehetsko delo!

Vse vas lepo pozdravljamo v dneh, ko se končujejo poletni dnevi, počitnice in vse, kar je z njimi povezano. Spet se bomo srečevali v veroučnih učilnicah, predvsem pa v cerkvi pri bogoslužju.

Vaši duhovniki želimo, da bi v srcu začutili, da vas ima Bog rad, da skrbi za vas in da mu ni vseeno, kako živite. Podaril nam je svobodno voljo, razum in talente z namenom, da se lahko odločamo, da zmoremo razumno ravnati in s svojimi sposobnostmi preživljati sebe, svoje bližnje in pomagati tudi tistim, ki so naše pomoči potrebni.

Bog pa ni želel le od daleč opazovati, kaj se z ljudmi po svetu dogaja. Želel je biti Emanuel, Bog z nami. Zato je k nam poslal svojega sina Jezusa, da se je za nas daroval, da nas je odrešil. Vedno znova se lahko z njim srečujemo v vseh zakramentih. Želel je biti resnično z nami na največji možni način, podaril se nam je v hrano. Vedno znova ga lahko prejemamo v zakramentu presvete evharistije.

 

Zakaj smo kot otroci hodili k sveti maši? Ker nam je bilo to naročeno. To je bila pač naša dolžnost. Kot odrasli pa bi morali to mišljenje preseči. Svete maše se udeležujemo, ker je višek našega odnosa z Bogom in ker želimo, da Jezus pride v naše srce, da se v njem odpočijemo in pri sveti maši naberemo novih moči za cel teden.

Vpis k verouku bo za vse razrede v začetku septembra. K vpisu naj pride veroučenec in vsaj eden od staršev. Pri vpisu je potrebno oddati podpisano veroučno spričevalo. Za vpis v 1.,  3. in 9. razred je k prijavnici potrebno priložiti še Družinsko knjižico ali krstni list (če otrok ni bil krščen v župniji verouka). Ob vpisu boste imeli na voljo učbenike, delovne in liturgične zvezke. Hvaležni vam bomo tudi za celoletni prispevek za verouk (priporočeni dar 25 € na družino), iz katerega vsaj delno krijemo stroške ogrevanja in nakup katehetskih pripomočkov. Veroučenci naj ob vpisu izberejo tudi vsaj eno obveroučno dejavnost (ministranti, pevski zbor, Slomškovo bralno priznanje, skavti itd.) in pri njej vse leto tudi sodelujejo.

Prosimo starše, da otroke res vpišete k verouku v času vpisa v svoji župniji in ne šele ob začetku verouka. 

p. Krizostom Komar, župnik Novo mesto - sv. Lenart

Silvester Fabijan, župnik Novo mesto - stolnica

Igor Stepan, župnik Novo mesto - Šmihel

Celotno Katehetsko pismo z urnikom verouka in ostalih dejavnosti si lahko potegnete tukaj.

Družinsko prijavnico lahko dobite tukaj.