Katehetsko pismo 2018–2019

Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo spremljate katehetsko delo!

 

Dovolite, da se vam na začetku tega pastoralnega leta zahvalim za zaupanje, ki ste ga kot starši in prvi vzgojitelji verske vzgoje svojih otrok izkazali s tem, ko ste nam duhovnikom in katehetom dovolili sodelovati z vami pri vašem poslanstvu  vzgoje. Pomanjkanje časa, vedno bolj zahtevne razmere v vaših službah in misijon v Novem mestu so razlogi, da želimo letošnje leto še bolj zavzeto sodelovati z vami in vašimi otroki. Zanje želimo narediti vse, kar je v naši moči, da bi postali ne le zrele in odgovorne osebnosti, ampak tudi zreli in odgovorni kristjani, ki bodo dejavno gradili našo družbo ter bodo Kristusovo ljubezen in njegov glas ponesli prihodnjim generacijam.

Da bi nam to uspelo, je potrebno sodelovanje med starši in kateheti. Samo tako lahko dosežemo enoten pristop k verski vzgoji, ki je danes morda težja kot kdajkoli prej. Otroci se zelo zgodaj srečujejo z bivanjskimi vprašanji, na katera nimata odgovora niti znanost niti šola. Od kod smo prišli in kam gremo? Zakaj biti dober in zakaj na hudo ne odgovoriti s hudim? Zakaj vedno deliti in biti pripravljen pomagati? Odgovore na ta vprašanja lahko

posreduje samo srce, ki je odprto za Boga in njegovo ljubezen. Če nam bo to uspelo pri nas samih, bomo lahko s svojim pričevanjskim zgledom k temu vodili tudi otroke. To, dragi starši, je tudi namen letošnjega novomeškega misijona: odpreti srce Kristusu in se napiti ob njegovem izviru žive vode, ki odpira srce za Boga. Če bodo imeli otroci odprto srce za Boga, ga bodo imeli vedno odprtega tudi za starše in vsakega človeka.

VPIS K VEROUKU bo za vse razrede v začetku septembra. K vpisu naj pride veroučenec in vsaj eden od staršev. Pri vpisu je potrebno oddati podpisano veroučno spričevalo. Za vpis v 1.,  3. in 9. razred je k prijavnici potrebno priložiti še Družinsko knjižico ali krstni list (če otrok ni bil krščen v župniji verouka). Ob vpisu boste imeli na voljo učbenike, delovne in liturgične zvezke. Hvaležni vam bomo tudi za celoletni prispevek za verouk (priporočeni dar 30 € na družino – letos smo ga povišali za 5 € zaradi višjih stroškov), iz katerega vsaj delno krijemo stroške ogrevanja in nakup katehetskih pripomočkov. Veroučenci naj ob vpisu izberejo tudi vsaj eno obveroučno dejavnost (ministranti, pevski zbor, Slomškovo bralno priznanje, skavti itd.) in pri njej vse leto tudi zavzeto sodelujejo.

Prosimo starše, da otroke res vpišete k verouku v času vpisa v svoji župniji in ne šele ob začetku verouka. 

p. Krizostom Komar, župnik Novo mesto - sv. Lenart

Silvester Fabijan, župnik Novo mesto - stolnica

Igor Stepan, župnik Novo mesto - Šmihel

Celotno Katehetsko pismo z urnikom verouka in ostalih dejavnosti si lahko potegnete tukaj.

Družinsko prijavnico lahko dobite tukaj.