Katehetsko pismo 2019–2020

Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo spremljate katehetsko delo!

 

Še malo in srečali se bomo pri verouku. Vsi, tako starši kot veoručenci, lepo pozdravljeni! Odgovorni za katehezo v naših treh novomeških župnijah si želimo, da skupaj nadaljujemo, kar je bilo začeto, in da tisti starši, ki letos prvič vpisujete otroke k verouku, ne čakate, ampak skupaj z vpisom v šolo uredite tudi vpis k verouku. Tako je nabolj naravno in prav. Letošnje leto bo posvečeno vseživljenjski katehezi, še posebej prejemu zakramenta svete birme, ki naj bi bil oseben.

V to dogajanje smo vpeti vsi: katehetje, starši, botri  in vsa žunijska skupnost. Zavedamo se, da je dandanes težko vzgajati, vendar kot kristjani ne smemo obupovati in tarnati. Z nami je Jezus in dani smo drug drugemu v oporo.

Naš papež Frančišek nas v enih zadnjih avgustovskih katehez spodbuja: »Posredovanje vere smo tako zelo navajeni omejevati izključno na poučevanje moralnih resnic in verskih praks, da pozabljamo, da vera vključuje živo, konkretno izkušnjo Boga. Če pa tega izkustva ne udejanjamo in ne postane del našega življenja doma, od krščanske vere ostanejo zgolj pobožnjakarstvo in obredna dejanja, ki jih opravljamo v cerkvenih zgradbah, kar zelo malo vpliva na naše vsakdanje življenje.

Danes se zelo pogosto dogaja, da otroci in mladi, potem ko s prejemom zakramentov zaključijo uvajanje v krščanstvo, sploh ne sodelujejo več v župniji, ne hodijo več v cerkev na bogoslužna opravila niti za tako imenovane "zapovedane praznike": božič in veliko noč. Redki se sprašujejo, kako bi mladi sploh lahko želeli  iti v cerkev, če ne izkusijo resničnosti Božje Besede doma in v vsakodnevnem življenju.«

Vsi smo odgovorni, da besedo moraš spremenimo v povabilo k življenju! Dobrodošli, da se skupaj trudimo!

VPIS K VEROUKU bo za vse razrede v začetku septembra. K vpisu naj pride veroučenec in vsaj eden od staršev.

Pri vpisu je potrebno oddati podpisano veroučno spričevalo. Za vpis v 1.,  3. in 9. razred je k prijavnici potrebno priložiti še Družinsko knjižico ali krstni list (če otrok ni bil krščen v župniji verouka).

Ob vpisu boste imeli na voljo učbenike, delovne in liturgične zvezke. Hvaležni vam bomo tudi za celoletni prispevek za verouk (priporočeni dar 30 € na družino), iz katerega vsaj delno krijemo stroške ogrevanja in nakup katehetskih pripomočkov. Veroučenci naj si ob vpisu izberejo tudi vsaj eno obveroučno dejavnost (ministranti, pevski zbor, Slomškovo bralno priznanje, skavti itd.) in pri njej vse leto tudi sodelujejo.

Prosimo starše, da otroke res vpišete k verouku v času vpisa v svoji župniji in ne šele ob začetku verouka. 

 

p. Krizostom Komar, župnik Novo mesto - sv. Lenart

Silvester Fabijan, župnik Novo mesto - stolnica

Igor Stepan, župnik Novo mesto - Šmihel

Celotno Katehetsko pismo z urnikom verouka in ostalih dejavnosti si lahko potegnete tukaj.

Družinsko prijavnico lahko dobite tukaj.