Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 21. 03. 2017

Nameni svetih maš

PON, 20. marec

Klavdija, mučenka

18.00

++starši Jože in Jožefa Lozar, brat Jože, sestra Jožefa in svak Jože

++ Zvone in Irena Vidmar

TOR, 21. marec

Nikolaj iz Flüe

7.00

18.00

++ iz družine Perko

++ Gabrijela in Franc Tomažin

SRE, 22. marec

Lea, spokornica

18.00

+ Pavel Žagar, obl.

ČET, 23. marec

Rebeka, redovnica

9.00 DSO

18.00

po namenu

++ Ciril in Aleš Strasberger

PET, 24. marec

Dionizij, mučenec

18.00

+ Srečko Fridl, obl.

++ Janez in Minka Tratnik

SOB, 25. marec

Gos. oznanjenje

15.00 DSO

18.00

+ Jože Kastrevc

++ Hedviga in Mirko Hrovat

NED, 26. marec

4. postna

Evgenija, mučenka

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Terezija Petan, obl.

+ Jože Hrastar, obl. ter ++ starši Hrastar in Anžlovar

+ Slavko Hrovat, obl.

PON, 27. marec

Rupert, škof

19.00

+ Stipo Marijan, obl. in ++ iz družine Marijan

TOR, 28. marec

Bojan

19.00

+ Karel Gačnik, obl.

SRE, 29. marec

Bertold, redovnik

19.00

++ Martin in starši Šašek, obl.

+ Janez Piškurič

ČET, 30. marec

Amadej

9.00 DSO

19.00

po namenu

++ Alojz in Silva Lovko

PET, 31. marec

Kornelija, mučenka

18.00 Stran. v.

19.00

+ Franc Medic, obl.

++ Ciril in iz družine Klemenčič

++ Alojz in Ljudmila Ljubi

SOB, 1. april

Irena in Agapa, muč.

15.00 DSO

19.00

po namenu

+ Marija Blažič

NED, 2. april

5. postna - tiha

Frančišek Pavelski, puščavnik

7.00

9.00

10.30

15.00 Ljuben

+ župnik Adolf Mežan, obl.

+ Frančiška Božič in ++ iz družine Plantan

++ Jože in Irena Lozar

za žive in pokojne farane

PON, 3. april

Sikst I., papež

19.00

+ Ljudmila Jakše, obl.

+ Frančiška Bartolj

TOR, 4. april

Izidor Seviljski, škof

7.00

19.00

+ Joži Zagoričnik

+ Anica Ivančič (dar. pevci)

SRE, 5. april

Vincencij, duhovnik

19.00

+ Frančiška Petan

+ Terezija Brudar (dar. sestra Zofka Judnič)

ČET, 6. april

Viljem, opat

9.00 DSO

19.00

po namenu

+ Amalija Gregorič (dar. družina Vidmar, Petane)

PET, 7. april

Herman, mučenec

19.00

++ Terezija in Jože Rozman, obl.

+ Ivan Hribar (dar. Jože Medic)

SOB, 8. april

Julija, redovnica

15.00 DSO

19.00

po namenu

++ Franc in starši Bukovec, ter Marija in Anica Jakše

NED, 9. april

cvetna

Maksim Aleksandrijski

škof

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Štefan in starši Može, obl.

+ Alojzija Žagar, obl.

++ iz družine Pirc in Hudoklin