Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 28. 08. 2017

Nameni svetih maš

PON, 28. avgust

Avguštin, škof

19.00

+ Janez Golob (dar. družina Blažič)

TOR, 29. avgust

Muč. Janeza Krstnika

19.00

+ Branko Vrbinc (dar. sestrična Štefka)

SRE, 30. avgust

Feliks (Srečko), mučenec

19.00

++ iz družin Klobučar in Vrančič

++ iz družine Turk, Škrjanče

ČET, 31. avgust

Pavlin, škof

9.00 DSO

19.00

++ starši in stari starši Bračko

+ Janez Piškurič

PET, 1. september

Egidij (Tilen), opat

18.00 Stran. v.

19.00

+ Anton Marolt (dar. družina Cigler in Ravbar)

+ Vincenc in ++ iz družine Foršček

za duhovne poklice

SOB, 2. september

Marjeta, devica

15.00 DSO

19.00

+ Peter in Peter Ml. Muhvič

++ starši Jože in Ana Košir

NED, 3. september

22. med letom

Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

7.00

9.00

10.30

10.30 Cerovec

za žive in pokojne farane

++ Ivan in Marija Mervar ter ++ iz družine Pavlin

++ Ciril in Aleš Strasberger

+ Jože Gazvoda, obl.

PON, 4. september

Rozalija, devica

19.00

+ Ciril Dajčman

TOR, 5. september

Mati Terezija

7.00

19.00

++ iz družine Vesel, Škrjanče

+ Ivan Hribar (dar. Ivan, Peter, Marjana in Joži)

SRE, 6. september

Zaharija

19.00

++ Gabrijela in Franc Tomažin

+ Stanko Zorko

ČET, 7. september

Regina, mučenka

9.00 DSO

19.00

v zahvalo Materi Božji

++ Jože in Marija Burger, obl.

PET, 8. september

Rojstvo Device Marije

18.00 Stran. v.

19.00

poljska sv. maša (Dolenje Lakovnice)

++ s. Jacinta, Milan in duhovnik Jože Prešeren

++ Mirko in Ljuba Katić, obl.

SOB, 9. september

Peter Klaver, redovnik

15.00 DSO

19.00

+ Marija Hrastar in + Leopold Krivec

+ Milan Hrastar, obl. ter ++ starši Hrastar in Miklič

NED, 10. september

23. med letom

Nikolaj Tolentinski, spokornik

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Janez Muhič, obl.

+ Neža Golob in ++ iz družin Golob, Šraj in Jakše

++ Marija, Anton in Janez Jakše

PON, 11. september

Prot in Hijacint, muč.

19.00

+ Janez Golob (dar. družina Golob iz Potoka)

TOR, 12. september

Marijino ime

19.00

+ Alojz Jakše (dar. družina Kavšek)

SRE, 13. september

Janez Zlatousti

19.00

+ Jože Štravs

ČET, 14. september

povišanje sv. Križa

9.00 DSO

19.00

po namenu

+ Amalija Gregorič (dar. vaščani Malega Podljubna)

PET, 15. september

Žalostna Mati Božja

18.00 Stran. v.

19.00

++ iz družine Zupančič, Dolenje Lakovnice

+ Alojz Lovko, obl. in + Silva Lovko

SOB, 16. september

Kornelij in Ciprijan

15.00 DSO

19.00

po namenu

+ Anica Kužnik, obl. + Jože Kužnik in starši Hribar

NED, 17. september

24. med letom

Robert Bellarmino, škof

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

+ Martin Pirkovič, obl.

++ starši in Jožefa Kovačič

++ Jožefa Mervič in Alojz Šimc, obl.

za žive in pokojne farane