Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 3. 02. 2014

Nameni svetih maš

Ponedeljek, 3. 2. -  Blaž, škof in muč.
18.00 + Jože Klemenčič, obl
          ++ Marija in Ivan FInk
Torek, 4. 2. - Jožef Leoniški
  7.00 + Ivan Vrbinc
18.00 + Milan Golobič, obl.
Sreda, 5. 2. - Agata, devica in mučenka
18.00 + Danica Priselac
          za zdravje
Četrtek, 6. 2. - japonski mučenci
  9.00 DSO: po namenu
18.00 + Mirko Zupančič, obl.
Petek, 7. 2. - Nivard, redovnik
18.00 + Jože Ucman, 30. dan
          ++ Marija in Ivan Lapuh
Sobota, 8. 2. - Hieronim Emiliani
15.00 DSO: po namenu
18.00 za zdravje
Nedelja, 9. 2. - 5. med letom
  7.00 za žive in pokojne farane
  9.00 v zahvalo za 60 let skupnega življenja
  9.00 Stran. v.: + Jožefa Kovačič, obl.
10.30 ++ iz družine Novak, Gabrijele
Ponedeljek, 10. 2. - Sholastika, red.
18.00 + Ana Vesel, obl.
          + Slavko Hrovat
Torek, 11. 2. - Lurška Mati Božja
  7.00 Franc Makarovič (dar. pevci)
18.00 Anton Hrovat, obl., Drska
Sreda, 12. 2. - Humbelina, redovnica
18.00 + Jože Urbančič, obl.
          ++ Zvone in Irena Vidmar
Četrtek, 13. 2. - Jordan Saški, red.
  9.00 DSO: po namenu
18.00 + Stanko Zorko
Petek, 14. 2. - Valentin (Zdravko), muč.
17.00 Stran. v.: + Janez Zupančič, 30. dan
18.00 ++ Milan in Ana Klobčar
Sobota, 15. 2. - Klavdij, redovnik
15.00 DSO: po namenu
18.00 ++ Mirko in Jožefa Hrovat
Nedelja, 16. 2. - 5. med letom
  7.00 za žive in pokojne farane
  9.00 ++ iz družine Kastelic, Vrh
 9.00 Stran. v.: ++ starši Berkopec in Gazvoda ter Jožef Gazvoda
10.30 ++ Frančiška Hočevar, obl., in iz družine Hočevar