Vasi in ulice, ki spadajo v župnijo

Današnja župnija Novo mesto - Šmihel obsega področje na desnem bregu Krke od Srebrnič do novomeške bolnišnice in se razteza do vrha Ljubna in prek Cerovca do Pogancev ter ob Težki vodi nazaj do reke Krke.

V župnijo Novo mesto – Šmihel spadajo naslednje vasi in ulice v Novem mestu:

Vasi:
1. Birčna vas
2. Boričevo
3. Dolenje Lakovnice
4. Gorenje Mraševo
5. Gorenje Lakovnice
6. Jama
7. Mali Podljuben
8. Petane
9. Pogance
10. Rajnovšče
11. Rakovnik pri Birčni vasi
12. Srebrniče
13. Stranska vas
14. Škrjanče pri Novem mestu
15. Veliki Podljuben
16. Vrh pri Ljubnu.

Ulice v Novem mestu:
1. Aškerčeva ulica
2. Bajčeva ulica
3. Brod
4. Cesarjeva ulica
5. Finžgarjeva ulica
6. Irča vas
7. Jedinščica
8. K Roku
9. Knezova
10. Košenice
11. Krajčeva ulica
12. Krallova ulica
13. Lebanova ulica
14. Ob težki vodi
15. Ulica Pie in Pina Mlakar
16. Regrča vas
17. Šalijeva ulica
18. Šegova ulica
19. Šmihel
20. Šukljetova ulica
21. Topliška cesta
22. Ulica Mirana Jarca
23. Ulica Slavka Gruma
24. Vidmarjeva ulica
25. Volčičeva ulica; od hišne številke 28 do 48
26. Vorančeva ulica
27. Westrova ulica