Vasi in ulice, ki spadajo v župnijo

Današnja župnija Novo mesto - Šmihel obsega področje na desnem bregu Krke od Srebrnič do novomeške bolnišnice in se razteza do vrha Ljubna in prek Cerovca do Pogancev ter ob Težki vodi nazaj do reke Krke.

V župnijo Novo mesto – Šmihel spadajo naslednje vasi in ulice v Novem mestu:

Vasi:

 1. Birčna vas
 2. Boričevo
 3. Dolenje Lakovnice
 4. Gorenje Mraševo
 5. Gorenje Lakovnice
 6. Jama
 7. Mali Podljuben
 8. Petane
 9. Pogance
 10. Rajnovšče
 11. Rakovnik pri Birčni vasi
 12. Srebrniče
 13. Stranska vas
 14. Škrjanče pri Novem mestu
 15. Veliki Podljuben
 16. Vrh pri Ljubnu

Ulice v Novem mestu:

 1. Aškerčeva ulica
 2. Bajčeva ulica
 3. Brod
 4. Cesarjeva ulica
 5. Finžgarjeva ulica
 6. Irča vas
 7. Jedinščica
 8. K Roku
 9. Knezova
 10. Košenice
 11. Krajčeva ulica
 12. Krallova ulica
 13. Lebanova ulica
 14. Ob težki vodi
 15. Ulica Pie in Pina Mlakar
 16. Regrča vas
 17. Šalijeva ulica
 18. Šegova ulica
 19. Šmihel
 20. Šukljetova ulica
 21. Topliška cesta
 22. Ulica Mirana Jarca
 23. Ulica Slavka Gruma
 24. Vidmarjeva ulica
 25. Volčičeva ulica; od hišne številke 28 do 48
 26. Vorančeva ulica
 27. Westrova ulica