Bralci Božje besede

Bralci Božje besede smo oznanjevalci Božje besede in ne zgolj tisti, ki besedilo preberemo, zato je prav, da se na branje dobro pripravimo. Zavedati se moramo, da to ni nastop, ampak oznanjevanje! Prav je, da pridemo v zakristijo že pred sveto mašo in si berilo predhodno preberemo, tako da smo seznanjeni z vsebino. Razumeti moramo, kaj beremo in moramo to, kar oznanjamo, pričevati tudi s svojim življenjem.
Večina bralcev je stalnih in nas je okrog 30. Občasno se zberemo na srečanjih, na katera povabimo razne goste, ki nam iz različnih področjih osvetlijo kako dobro brati in oznanjevati Božjo besedo.
Rarpored branja pri nedeljskih svetih mašah je objavljen v tiskanih Oznanilih. Kdor je zadržan, je dobrodošlo, da si najde zamenjavo.
Vedno smo veseli vseh, ki bi se skupini želeli pridružiti.