Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 2. 11. 2014

Številka 19

 

Napovednik in obvestila
Letos obhajamo zahvalno nedeljo 9. novembra 2014. Pri svetih mašah bomo zapeli zahvalno pesem, s katero se bomo Bogu zahvalili za darove zemlje in dela človeških rok ter vse dobrine in ta-lente, ki nam jih Bog vedno znova podarja. Kljub raznim naravnim nesrečam, ki so v letošnjem letu prizadele Slovenijo, za katere smo včasih ljudje krivi sami, pa vseeno Bogu lahko in moramo reči hvala za vse milosti in varstvo, ki smo ga bili deležni.
Hvala številnim sodelavcem in sodelavkam, ki čez vse leto pomagate pri bogoslužju in ostalem življenju župnije. Hvala tudi vsem dobrotnikom in dobro-tnicam, ki na različne načine pomagate našemu občestvu. Zaradi vas je bilo narejeno mnogo več, kot bi bilo sicer.
Hvala vsem, ki molite in darujete svoje trpljenje za našo župnijo. Naj vam Bog stoterno povrne!
Dar, ki ga dajete v pušico na običajne nedelje, gre za kritje stroškov župnije ali za posebne namene, kar je vedno oznanjeno (misijone, Katritas ...). Le dar, ki ga boste dali na zahvalno nedeljo, je namenjen za domačega duhovnika. Duhovniki ne prejemamo plače. Živimo od darov, ki jih dajete za svete maše, in ostalih darov. Hvala Bogu in vam dobrotnikom, da čutite z nami in skrbite za nas.

V soboto, 15. novembra 2014, bo po večerni sveti maši predstavitev župnijskega romanja, ki ga bomo imeli med prvomajskimi prazniki od 27. aprila do 2. maja 2015. Poromali bomo na Sicilijo in obiskali znana mesta: Neapelj, Palermo, Siracuso, vulkan Etno. Ogledali si bomo veliko naravnih znamenitosti in čudovitih cerkva. V Neaplju pa obiskali tudi kapelo svetega Januarija. Znan je čudež s krvjo sv. Januarija, ki vsako leto na njegov praznik na skrivnosten način postane tekoča. Na poti domov pa bomo obi-skali še znameniti benediktinski samostan na hribu Monte Cassino. Več podrobnosti boste izvedeli na predstavitvi. Lepo vabljeni!

Dobra dela:
za cerkev: neimenovani 1000 € (2 x); družina Bukovec 1000 €; neimenovani 400 €; neimenovani 200 €; neimenovani 100 € (4 x); neimenovani 70 €; neimenovani 50 € (2 x); neimenovani 20 €. Bog poplačaj!

Sprejemamo mašne namene za leto 2015. Če želite, da bo sveta maša za vaše rajne na točno določen datum, sveto mašo naročite štiri mesece v naprej.
 
V mesecu septembru so bili v naši župniji krščeni:
Matevž Klobčar, Finžgarjeva ulica;
Jaka Štamfelj, Vrh pri Ljubnu;
Anže Juršič, Mali Podljuben.
V mesecu oktobru so bili v naši župniji krščeni:
Žan Ian Grah, Črmošnjice pri Stopičah;
Larisa Jarc, Jedinščica;
Oskar Klobučar, Srebrniče;
Nina Irt, Ob Težki vodi.
Iskrene čestitke novokrščencem, njihovim staršem in botrom.

V mesecu oktobru so bili v naši župniji cerkveno pokopani:
Ivana Posedel, Šegova ulica,
rojena leta 1927; + 25. 9. 2014;
Ivan Vidmar, Mali Podljuben,
rojen leta 1957; + 14. 10. 2014;
Anton Lojk, Krallova ulica,
rojen leta 1927; + 22. 10. 2014.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Bralci Božje besede:
9. 11. 2014
7 h: Stanka Kotnik in Andrej Lukan
9 h: Marija Kompan in Janez Jerič
10.30: Alenka Erpič in Barbara Priselac
16. 11. 2014
7 h: Nataša Hrovat in Marko Berkopec
9 h: Monja Pust in Sabina Vrabec
10.30: Tadeja in Andrej Špes
 
Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve poskrbijo verniki:
8. 11.: Srebrniče, Gorenje Mraševo, Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Veliki Podljuben in Petane;
15. 11.: Škrjanče, Boričevo in Vorančeva.
 
Cerkev v Stranski vasi v novembru čistijo in krasijo verniki iz Dol. Lakovnic.