Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 3. 11. 2014

Nameni svetih maš

Ponedeljek, 3. 11. - Viktorin Ptujski
18.00 + Anton Lojk, 7. dan
           ++ Leopoldina in Martin Rožman
Torek, 4. 11. - Karel Boromejski
  7.00 ++ Karel in Franc Lampe
18.00 + Neža Kastrevc
Sreda, 5. 11. - Zaharija in Elizabeta
18.00 + Frančiška Lampe, obl.
           + Greta Fink
Četrtek, 6. 11. - Lenart, opat
  9.00 DSO: po namenu
18.00 ++ starši Antonija in Jože Lebar
Petek, 7. 11. - Engelbert, škof
17.00  Stran. v.: + Ana Bartolj (dar, mož   Franc)
18.00 + Bernarda Smrekar, obl.
           + Jože Ucman
Sobota, 8. 11. - Bogomir, škof
15.00 DSO: + Marija Blažič, obl.
18.00 + Ana Gašperšič, obl.
Nedelja, 9. 11. - zahvalna nedelja
  7.00 za žive in pokojne farane
  9.00 + Slavko Jenič, obl.
  9.00 Stran. v.: + Franc Hutevec
10.30 ++ Jernej in Jožefa Žagar in sorodniki
Ponedeljek, 10. 11. - Leon Veliki, papež
18.00 ++ Marija in Alojz Bukovec
Torek, 11. 11. - Martin iz Toursa, škof
18.00 + Stanko Zorko
Sreda, 12. 11. - Jozafat Kunčevič, škof
18.00 ++ iz družine Ude
Četrtek, 13. 11. - Staniskav Kostka
  9.00 DSO: po namenu
18.00 ++ starši Judež
           + Milena Kocjan (dar. sestrične in bratranec)
Petek, 14. 11. - Lovrenc Irski, škof
17.00 Stran. v.: + Franc Bartolj (dar. Ivan in Peter Medic)
18.00 ++ iz družine Turk, Škrjanče
           ++ Angela, Jože in Leopold Vidmar
Sobota, 15. 11. - Albert Veliki, škof
15.00 DSO: + Rozalija Čebular
18.00 ++ starši Mišjak in Neda Lekše
Nedelja, 16. 11. - 33. navadna
  7.00 za žive in pokojne farane
  9.00 ++ iz družine Jeriček
  9.00 Stran. v.: ++ starši Plantan
10.30 ++ Marija in starši Bohte in Jeglič