Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 10. 01. 2015

Nameni svetih maš

 

DATUM / SVETNIK

URA/KRAJ

MAŠNI NAMEN

PON, 12. januar
Tatjana Mučenka

18.00    

+ Ferdinand Mohorko

TOR, 13. januar
Hilarij (Radovan), škof

18.00

+ Pepca Gričar (dar. sin Marjan z družino)

SRE, 14. januar
Oton, prior

18.00

+ Jože Lozar, obl.

ČET, 15. januar
Absalom, koprski škof

7.00
18.00

za duhovne poklice
+ Ivan Matoh, obl.

PET, 16. januar

17.00 Stran. v.
18.00

+ Franc Bartolj (dar. družina Jenič, Rakovnik)
+ Vera Strojin, 7. dan
+ Ciril Zupančič, obl.

SOB, 17. januar
Anton, puščavnik

15.00 DSO
18.00

++ Antoni
+ Franc Vrbinc

NED, 18. januar
2. med letom
Marjeta Ogrska

7.00
9.00
9.00 Stran. v.
10.30

za žive in pokojne farane
++ starši Vidmar, Zvone in Irena, brat Slavko, nečak Brane
+ Janez Zupančič
+ Janez Vidergar

PON, 19. januar
Makarij Aleksandrijski

18.00

+ Mihael Jakše, obl
++ Albin in iz družine Staniša

TOR, 20. januar
Fabijan, papež

7.00
18.00

++ iz družine Perko, Žužemberk
+ Janez Kranjc, 30. dan

SRE, 21. januar
Neža, devica in muč.

18.00

+ Neža in Franc Mavsar ter Neža Kastrevc
+ Marija Hribar (dar. Jože Medic)

ČET, 22. januar
Vincencij, diakon

9.00 DSO
18.00

+ iz družine Saje
+ Ivanka Hrovat, 7. dan
++ starši in sorodniki Krevs

PET, 23. januar
Henrik Suzo

18.00

+ Franc Junc, 30. dan
+ Ivan Staniša (dar. družina Burger)

SOB, 24. januar
Frančišek Saleški, škof

15.00 DSO
18.00

po namenu
++ iz družine Lokar, v zahvalo za zdravje

NED, 25. januar
3. med letom
svetopisemska
sklep osmine za edinost

7.00
9.00
9.00 Stran. v.:
10.30

za žive in pokojne farane
+ Stanka Zupanc
+ Janez Bučar, obl.
++ Silva Lovko, obl. in Alojz Lovko

PON, 26. januar
Timotej in Tit, škofa

18.00

+ Branko Pavec, obl
+ Alojz Hrovat, obl

TOR, 27. januar
Angela Merici

7.00
18.00

+ starši Mihalič in Nežka Medle
++ Fani in starši Golob

SRE, 28. januar
Tomaž Akvinski

18.00

+ Frančiška Golob, 30. dan
+ Stanislav Lindič, obl.

ČET, 29. januar
Valerij, škof

9.00 DSO
18.00

po namenu
+ Karolina Pezdirc, obl.
+ Anica Bele

PET, 30. januar
Martina, mučenka

18.00

+ Jože Urbančič, obl.
++ Jožefa in Jože Šiler

SOB, 31. januar
Janez Bosko, duhovnik

15.00 DSO
18.00

v zahvalo
+ Jože Jerič

NED, 1. februar
4. med letom
Brigita Irska, opatinja

7.00
9.00
9.00 Stran. v.
10.30

za žive in pokojne farane
+ Jože Mišjak, obl.
+ Franc Hutevec, obl
+ Frančiška in iz družine Hočevar