Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 1. 02. 2015

Številka 4

Obvestila
V ponedeljek, 2. februarja 2015, bo po večerni sveti maši seja Župnijskega pastoralnega sveta. Člani lepo vabljeni že k večerni sveti maši.
 
Župnija Novo mesto Šmihel vabi na kateheze za odrasle in mladino, ki jih pripravlja Neokatehumenska skupnost. Kateheze so priložnost za srečanje z Bogom, ki nas ljubi in ima moč spremeniti naše življenje. Kateheze bodo vsak ponedeljek in četrtek ob 19.30 v Baragovem zavodu v Šmihelu. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 2. februarja 2015. Vabljeni!
 
Cel adventni čas do praznika treh kraljev je za veroukarje potekala adventna akcija, s katero se otroci pripravljajo na božič in se vadijo v dobrodelnosti. Razdeljenih je bilo 260 koledarjev, darove za otroke v revnih deželah je prineslo 40 otrok in zbrali so 461,31 evrov. Otroci, hvala za vašo velikodušnost. Vse te darove bomo poslali na Misijonsko središče Slovenije, oni pa jih posredujejo v misijonske dežele.
 
Na svečnico, 2. februarja 2015, se pri frančiškanih v kloštru začne Lurška devetdnevnica. Osrednja tema bo redovništvo. Vsak dan bo gost nekdo od redovnikov, ki bo predstavil redovništvo z različnih vidikov. Vsak dan se bo začelo ob 17 h z molitvijo rožnega venca, ob 18 h pa bo sveta maša. Sklep devetdnevnice, 11. februarja 2015, bo imel novi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Frančiškani lepo vabijo.
 
Krščevanje v mesecu februarju bo v nedeljo, 22. februarja 2015, po polenajsti sveti maši. Priprava na krst bo v sredo, 25. februarja 2015, ob 19 h v župnijski cerkvi v Šmarjeti. Predhodno se oglasite v župnišču, da prijavite otroka za krst. Prijavnico, ki jo lahko izpolnite že doma, dobite na župnijski spletni strani v zavihku Zakramenti in zakramentali.
 
V sredo, 18. februarja 2015, ko je pepelnica, začenjamo postni čas. Naj bo priprava na praznik Jezusovega vstajenja polna milosti in duhovnega napredka. Vsak kristjan je povabljen, da se odloči za postno akcijo, s katero bo napredoval na duhovnem in telesnem področju. K temu nam lahko pomaga tudi zdržek od mesnih jedi.
Strogi post je na pepelnično sredo (letos 18. februarja 2015) in na veliki petek (letos 3. aprila 2015). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže ljudi od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.
 
Ves postni čas bomo ob nedeljah ob 15 h in petkih ob 18 h molili križev pot. 
Ob nedeljah pripravijo križev pot:
1. postna: člani ŽPS
2. postna: člani starejšega mešanega zbora
3. postna: člani zbora sv. Mihael
4. postna: Prenova v Duhu in neokatehumeni
5. postna: križev pot na Ljuben
 
Na 2. postno nedeljo, 1. marca 2015, bo po naših župnijah potekal izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov. Pri vseh svetih mašah boste dobili obrazce za izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov. Lističe  boste lahko župljani izpolnjene vrnili takoj ali naslednjo nedeljo, 8. marca 2015. Predlagajte takšne člane, ki bodo v prihodnjih petih letih dejavno sodelovali pri oblikovanju župnijskega pastoralnega življenja.
 
Darovi za cerkev:
Neimenovani 400 €; neimenovani 350 €; neimenovani 200 € (2 x); Raisa, Računalniški inženiring, Metod Saje 150 €; neimenovani 100 € (2 x); neimenovani 50 €; ob pogrebu + Pepce Gričar: Grubarjevi iz Šentjerneja 40 € in Adamičevi 30 €; ob pogrebu + Frančiške Golob: sinovi sosedje 30 €.
Bog poplačaj!
 
Oddane svete maše:
+ Anton Hrovat, Drska; ++ iz družine Hrovat; + Pepca Gričar (3 x).
Za + Ivana Vidmarja so oddane svete maše, ki so jih darovali: bratranec Janez z družino; sestrična Zorica z družino; vaščani Malega Podljubna (3 x); bratranec Milan z družino; Fanika Ravbar (2 x); Milka Smukovič (2 x); družina Gazvoda; Marija Gregorič; družina Jakše.
Za + Pepco Gričar so oddane svete maše, ki so jih darovali: Ema in Jože Simonič; Majda Pavlič z družino; Metka Judež z družino; sestra Marija; sestra Francka; Malči Lukšič; družina Saje, Drska; nečakinji Darja in Andreja.
 
Bralci Božje besede
8. 2. 2015
7 h: Darja Petkovič in Marko Berkopec
9 h: Tadeja in Miran Kolenc
10.30: Tadeja in Andrej Špes
15. 2. 2015
7 h: Marta in Dominik Hrovat
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Erika Lozar in Irena Brudar
22. 2. 2015
7 h: Stanka Kotnik in Andrej Lukan
9 h: Klavdija Kavšek in Fani Pavlin
10.30: Alan in Slavi Pavlič
 
Čiščenje in krašenje
7. 2.: Ob Težki vodi;
14. 2.: Košenice;
21. 2.: Lebanova ulica, Ulica Mirana Jarca, Šmihelska cesta in Krallova ulica.
 
Cerkev v Stranski vasi v mesecu fe-bruarju čistijo in krasijo verniki iz Birčne vasi.