Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 22. 02. 2015

Številka 5

Obvestila
V sklopu letošnjih Nikodemovih večerov v Novem mestu bodo štiri predavanja:
Četrtek, 26. februarja 2015, Jožica Ličen: Lačen sem bil in ste mi dali jesti
Petek, 27. februarja 2015, nadškof dr. Anton Stres: Ali je verovati res ne-umno?
Četrtek, 5. marca 2015, Omizje: dr. Janez Juhant s sodelavci: Rog ali kako pokopati mrtve?
Petek, 6. marca 2015, Jurij Paljk in Dejan Steinbuch: Mediji te naredijo ali uničijo
Pričetek vsakokrat ob 19 h. Predavanja bodo v dvorani Zavoda Friderika I. Barage. Lepo vabljeni!

Srečanje svetopisemske skupine v naši župniji bo v sredo, 25. februarja 2015, po večerni sveti maši. Lepo vabljeni!

Na 2. postno nedeljo, 1. marca 2015, bo po naših župnijah potekal izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov. Pri vseh svetih mašah boste dobili obrazce, kamor boste napisali vaše predloge za nove člane župnijskega pastoralnega sveta. Predlagate tri člane iz naše župnije ali tiste, ki so od drugod in se redno udeležujejo svete maše v naši župniji. Lističe  boste lahko izpolnjene vrnili takoj ali naslednjo nedeljo, 8. marca 2015. Predlagajte takšne člane, ki bodo v prihodnjih petih letih dejavno sodelovali pri oblikovanju župnijskega pastoralnega življenja.

S pepelnično sredo smo začeli postni čas, tedne duhovne priprave na skrivnosti Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja.

Ves postni čas bomo ob nedeljah ob 15 h in petkih ob 18 h molili križev pot.
Ob nedeljah pripravijo križev pot:
1. postna: člani ŽPS
2. postna: člani starejšega mešanega zbora
3. postna: člani zbora sv. Mihael
4. postna: Prenova v Duhu in neokatehumeni
5. postna: križev pot na Ljuben

Cel postni čas bomo v naši župniji zbirali tudi hrano in ostale gospodinjske potrebščine za fante v skupnosti Cenacolo iz Škocjana. Fantje živijo v skupnosti, kjer se odvajajo od odvisnosti in se pripravljajo, da se vrnejo v življenje. Živijo od dela svojih rok, zato bodo veseli vsega, kar jim boste darovali. Vaše darove prinesite v cerkev k oltarju, v zakristijo ali v župnišče.

Za obnovo postaj križevega pota se je javilo dovolj darovalcev, ki bodo prispevali sredstva za obnovo vseh devetih postaj, ki še niso bile obnovljene. Tisti, ki ste se javili prepozno, pa ste še pripravljeni darovati dar za našo župnijsko cerkev, lahko darujete za nov kip Jezusa v Božjem grobu. Dosedanji kip je bil v zelo slabem stanju, zato smo naročili novega. Bog poplačaj vsem, ki lepo skrbite za cerkve v naši župniji.

Od petka, 28. februarja, do nedelje, 1. marca 2015, odhajamo z obema zakonskima skupinama na duhovne vaje v Veržej. Vse starše v naši župniji priporočam v molitev, da bodo v domačih družinah vzpostavili zdravo okolje in bodo lahko vzgojili duhovno zdrave otroke. V zadnjem času je tudi v naši domovini vedno več prizadevanj za razvrednotenje družine kot osnovne celice človeške družbe, kjer oče in mati skrbita in vzgajata otroke.

Na cvetno nedeljo, 29. marca 2015, popoldan bomo iz naše župnije poromali na Škofjeloški pasijon. Škofjeloški pasijon ustvarja več kot 800 prostovoljcev. V sebi nosi močno sporočilo, s svojo bogato duhovno vsebino pa se dotika človekovih temeljnih vprašanj. Škofjeloški pasijon je leta 1721 napisal pater Lovrenc Marušič, imenovan tudi Romuald Štandreški. Letos ga, po šestih letih, zopet uprizarjajo. Po starodavnih ulicah bo na prenosnih odrih potovala procesija z več kot 640 igralci, statisti in konjeniki. Na štirih izvirnih prizoriščih bo prikazana svetopisemska zgodba, katere sporočilo je močno aktualno tudi danes. Odpira namreč večno vprašanje o smislu človekovega bivanja. Avtobus bo šel iz Šmihela, prijave že sprejemamo. Vabljeni!

Prihodnje pastoralno leto bomo v naši župniji ustanovili tretjo zakonsko skupino, če bo za to želja. V zakonskih skupinah se srečujejo in prijateljujejo pari, ki želijo svoj zakon ohranjevati in še bolj duhovno rasti. V zakonskih skupinah se ne srečujejo pari, ki imajo krizo v zakonu, ampak zato, da krize in problemov ne bi imeli, če pa do njih pride, da jih znajo v pogovoru rešiti. V zakonskih skupinah se zakonski par nauči predvsem pogovarjati med seboj ob temah, ki so pomembne za skupno življene. V prijateljskih srečanjih z drugimi zakonskimi pari pa se medsebojno utrjujejo in spodbujajo. Zakonci, ki čutite željo po takšnem druženju, lepo vabljeni, da se oglasite po telefonu ali elektronski pošti, da bomo pripravili prvo srečanje.

Pogrebi v januarju
Vera Strojin, Krajčeva ulica,
rojena leta 1930; + 5. 1. 2015;
Ivanka Hrovat, Šmihelska cesta,
rojena leta 1928; + 9. 1. 2015;
Marija Verščaj, Drska,
rojena leta 1922; + 14. 1. 2015;
Milka Bevc, Ulica Mirana Jarca,
rojena leta 1925; + 18. 1. 2015
Jože Gričar, Irča vas,
rojen leta 1920; + 18. 1. 2015.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Bralci Božje besede
1. 3. 2015

7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Monja Pust in Sabina Vrabec
10.30: Bernarda in Marko Hrovat
8. 3. 2015
7 h: Darja Perkovič in Marko Berkopec
9 h: Marija Kompan in Janez Jerič
10.30: Zorka Hrovat in Klara Brudar
15. 3. 2015
7 h: Marta in Dominik Hrovat
9 h: Daša in Iztok Kavšek
10.30: Urška Klemenčič in Anamarija Brudar

Čiščenje in krašenje
28. 2.: Krajčeva ulica;
7. 3.: K Roku;
14. 3.: Irča vas.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu marcu čistijo in krasijo verniki iz Gor. Lakovnic.