Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 15. 03. 2015

Nameni svetih maš

PON, 16. marec
Hilarij Oglejski, škof

18.00    

+ Terezija Hočevar, 30. dan
++ starši Mavsar in Milka Dolinar

TOR, 17. marec
Patrik, škof, misijonar

7.00
18.00

++ Francka in Jože Mali
+ Jože Jeriček, obl.

SRE, 18. marec
Ciril Jeruzalemski

18.00

+ Dušan Šegedin, obl.
za zdravje

ČET, 19. marec
Jožef, ženin Device Marije

9.00 DSO
18.00

po namenu
+ Karolina Grčman, 7. dan
++ starši Jože in Jožefa Lozar, brat Jože, sestra Jožefa in svak Jože

PET, 20. marec
Klavdija, mučenka

17.00 Stran. v.
18.00

+ Slavka Rataj, obl.
++ starši Slabe, sestra Majda, iz družin Bezeg in Brezovar
+ Aldo Šinkovec

SOB, 21. marec
Serapion, škof in muč.

15.00 DSO
18.00

+ Marija Pevec
++ Gabrijela in Franc Tomažin

NED, 22. marec
5. postna - tiha
Lea, spokornica

7.00
9.00
10.30
15.00 Ljuben

za žive in pokojne farane
+ Pepca Gričar
+ Franc Šter, obl.
po namenu

PON, 23. marec
Alfonz Turibij

18.00

+ Pavel Žagar, obl.

TOR, 24. marec
Katarina Švedska

7.00
18.00

++ Janez in Ana Perko, Žužemberk
++ Janez in Minka Tratnik

SRE, 25. marec
Gospodovo oznanjenje

18.00

+ Terezija Petan, obl.
++ Zvone in Irena Vidmar

ČET, 26. marec
Evgenija, mučenka

9.00 DSO
18.00

po namenu
+ Dominik Vesel, 30. dan, ++ Marija in Dominik Vesel
++ Ana in Anton Rajer ter iz družine Zagorc in Drago Pezdirc

PET, 27. marec
Peregrin, redovnik

17.00 Stran. v.:
18.00

+ Franc Medic, obl., Rakovnik
+ Stipo Marijan, obl., ++ iz družine Marijan
+ Franci Juršič (dar. družina Mohorič)

SOB, 28. marec
Marija Praška, devica

15.00 DSO
18.00

po namenu
+ Karel Gačnik, obl.

NED, 29. marec
cvetna
Bertold,
redovni ustanovitelj

7.00
9.00
9.00 Stran. v.:
10.30

za žive in pokojne farane
+ Franc Vidmar (dar. družina Vidmar)
+ Rudolf Žagar
++ Ferdinand Mohorko in sorodniki

PON, 30. marec
Jenez Klimak, opat

18.00

++ Silva in Alojz Lovko

TOR, 31. marec
Gvido, opat

7.00
18.00

+ Marija Pevec
++ Ciril in iz družine Klemenčič ter spomin na Jernejko

SRE, 1. april
Tomaž Tolentinski

18.00

+ Marija Blažič
+ Franc hočevar

ČET, 2. april
veliki četrtek

18.00

+ Jože Lozar, obl.
+ Srečko Fridl, obl.

PET, 3. april
veliki petek

18.00

obredi velikega petka

SOB, 4. april
velika sobota

18.30

+ Slavko Hrovat, obl.
v zahvalo za odrešenje

NED, 5. april
velika noč
Vincencij Ferrer

6.30
9.00
9.00 Stran. v.

10.30

+ Mirko Hrovat, obl.
za žive in pokojne farane
+ Jože Hrastar, obl. in ++ iz družine Hrastar ter starši Anžlovar
+ Franc Gorenc, obl.