Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 4. 04. 2015

Številka 7

Škofova vizitacija in birma 2015
V letošnjem letu je v naši župniji redna birma. To pomeni, da se želi gospod škof srečati z raznimi skupinami v župniji, veroukarji, katehisti itd. V začetku leta je opravil v naši župniji vizitacijo, kar pomeni, da je pregledal vse matične in pastoralne knjige, si ogledal, kako skrbimo za vse cerkvene stavbe: župnišče, kaplanijo, župnijsko in podružnične cerkve ter se srečal s člani gospodarskega sveta.

V ponedeljek, 20. aprila 2015, ob 18 h se bo srečal z birmanci, njihovimi starši in botri. Zvečer ob 20 h bo srečanje še s starimi in novimi člani ŽPS in sodelavci župnijske Karitas.

V soboto, 25. aprila 2015, ob 10 h pa bo 27-im devetošolcem podelil zakrament svete birme.

Dejavnosti pred slovesnostjo svete birme
- Od 15. do 23. aprila 2015 bo pri večerni sveti maši potekala birmanska devetdnevnica - duhovna priprava na prihod Svetega Duha. Poleg birmancev povabljeni tudi njihovi starši, botri in vsi farani, da birmance podpremo z molitvijo.
- V nedeljo, 19. aprila 2015, ob 10.30 bodo birmanci pri sveti maši izpovedali vero in obnovili krstne zaobljube.
- V ponedeljek, 20. april 2015, ob 18 h srečanje z birmovalcem gospodom škofom msgr. Andrejem Glavanom.

V petek, 17. aprila 2015, bo ob 20 h v dvorani Baragovega zavoda srečanje za bralce Božje besede iz naše dekanije. Med nami bo pisateljica, pesnica, lektorica in profesorica slovenščine gospa Berta Golob. Od leta 1991 v župniji Zlato Polje v Kranju poučuje verouk. Iz svojega duhovno bogatega življenja nam bo gotovo povedala veliko lepega, koristnega in duhovnega za boljše opravljanje službe bralca Božje besede. Lepo vabljeni!

Teden molitve za nove duhovne poklice
V letošnjem pastoralnem letu nas papež Frančišek vabi, da bi razmišljali in se zahvaljevali Bogu za ljudi v posvečenem življenju. To je lepa priložnost, da se vsi čutimo povabljene k sodelovanju: najprej da se zahvalimo za vse posvečene može in žene, da se zavedamo, da to ni le njihova stvar, pač pa dar vsej Cerkvi, torej tudi naša stvar. Molitev in delo za nove duhovne poklice sta izraz velike solidarnosti do celotne Cerkve, še posebej v slovenskem prostoru, kjer že skoraj čutimo njihovo pomanjkanje. Teden molitve za nove duhovne poklice se začne na 3. velikonočno nedeljo, 19. aprila 2015, in konča na nedeljo Dobrega pastirja, 26. aprila 2015.

V nedeljo, 26. aprila 2015, bomo pri sveti maši ob 10.30 novim članom Župnijskega pastoralnega sveta izročili poslanstva, ki jim jih podeli gospod škof Andrej Glavan, izroči pa župnik. Imena novih članov ŽPS bodo objavljena v prihodnjih oznanilih.

Krščevanje v mesecu aprilu bo v nedeljo, 26. aprila 2015, po polenajsti sveti maši, v mesecu maju pa 17. maja 2015 med sveto mašo ob 10.30. Predhodno se starši in botri udeležite dekanijske priprave na krst. Pred krstom se oglasite v župnišču, s sabo pa prinesite rojstni list, če ste poročeni, tudi družinsko knjižico in izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na spletni strani naše župnije: www.zupnija-nm-smihel.si.

Dekanijska priprava na krst bo v Šmarjeti v župnijski cerkvi 22. aprila 2015 ob 20 h, v Šmihelu v Baragovem zavodu pa 20. maja 2015 ob 20 h.

Molitev pred Najsvetejšim
V naši župniji vsak ponedeljek, četrtek in petek pol ure pred večerno sveto mašo molimo pred izpostavljenim Najsvetejšim zakramentom. Molitev zaključimo z litanijami in blagoslovom, čemur sledi sveta maša.
Petkovo molitev pred Najsvetejšim namenimo za razne potrebe, prošnje in zahvale, ki jih vi farani napišete v nabiralnik pod korom. Vabljeni, da se radi zatekate k molitvi pred Jezusom v Presvetem zakramentu.

Darilo za rojstni dan ali god
Kadar v družini nekdo praznuje rojstni dan ali god, bo lepo darilo tudi to, če bo šla cela družina k sveti maši in pri njej molila za slavljenca.

Predavanje za starše in strokovne delavce dr. Andreje Poljanec z naslovom Mladostniki so zakon! bo v četrtek, 16. aprila 2015, ob 19.30 v škofijski dvorani na Kapitlju. Poudarki bodo s predavanja Kako delujejo možgani mladostnika?, Kdaj dosežejo pravo zrelost?, Kako pristopati, da se bomo slišali in razumeli? Lepo vabljeni!

Krsti v mesecu marcu:
Mia Mihaela Čačić, Ul. Slavka Gruma;
Anika Bulić, Ul. Slavka Gruma.
Iskrene čestitke novokrščenkama, njunim staršem in botrom.

Pogrebi v mesecu marcu:
Karolina Grčman, Košenice,
rojena leta 1923; + 10. 3. 2015;
Jože Tratnik, Topliška,
rojen leta 1948; + 18. 3. 2015.
Gospod, daj jima večni pokoj!

Bralci Božje besede:
12. 4. 2015
7 h: Marta in Dominik Hrovat
9 h: Monja Pust in Sabina Vrabec
10.30: Alan in Slavi Pavlič
19. 4. 2015
7 h: Stanka Kotnik in Andrej Lukan
9 h: Marija Kompan in Janez Jerič
10.30: Bernarda in Marko Hrovat
26. 4. 2015     
7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Daša in Iztok Kavšek
10.30: Zorka Hrovat in Klara Brudar

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
11. 4.: Šmihel in Smrečnikova ulica,
18. 4.: starši birmancev;
24. 4.: Volčičeva, Westrova in Cesarjeva.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu aprilu čistijo in krasijo verniki iz Dol. Lakovnic.