Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet naše župnije šteje skupaj z župnikom devetnajst članov. Večina teh članov je bila izvoljena na zadnjih volitvah, nekateri pa sodelujejo kot predstavniki drugih skupin, ki delujejo v župniji.
Skladno s področji, na katerih deluje ŽPS, smo razdeljeni v tri skupine: skupino za bogoslužje, oznanjevanje, karitativno.
Sestanemo ob ponedeljkih osemkrat v letu.. Sejo vedno začnemo z molitvijo, ki jo pripravi nekdo izmed članov, nato pa nadaljujemo z dnevnim redom, ki ga pripravimo za sejo teden prej, ko se sestane tajništvo ŽPS. Najprej pregledamo zapisnik prejšnje seje in preverimo, kako smo uresničili sklepe. V naslednjih točkah se pogovarjamo o prihajajočih dogodkih v župniji in predlogih, kako jih izpeljati. O seji se vodi zapisnik, ki ga piše zapisnikar, ki je tudi član tajništva. Sejo vedno zaključimo z molitvijo in družabnim delom.