Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 6. 07. 2015

Nameni svetih maš

Ponedeljek, 6. 7. – Marija Goretti, mučenka
19.00 + Marta Mohorič, obl.
           + Franc in ++ iz družine Gregorič
Torek, 7. 7. – Vilibald, škof
19.00  + Ana Gregorič, obl.
            + Ana Hrovat (dar. hčerka Jožica)
Sreda, 8. 7 – Kilijan, škof in mučenec
19.00 ++ iz družine Cujnik
           + Ivan Vidmar (dar. vaščani Malega Podljubna)
Četrtek, 9. 7. – Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
  9.00 DSO: po namenu
19.00 + Amalija Burger
           ++ iz družin Grahek in Lozar
           po namenu (TRA)
Petek, 10. 7. – Amalija, redovnica
18.00 Stran. v.: + Marjan Urbas, 30. dan
19.00 + Rudolf Gliha, 7. dan
           + Marija Resnik (dar. sestra Ani)
Sobota, 11. 7. – Benedikt, opat, zavetnik Evrope
15.00 DSO: po namenu
19.00 ++ Vinko in starši Dragman
           Za zdravje (Z. M.)
Nedelja, 12. 7. – 15. nedelja med letom
  7.00 za žive in pokojne farane
  9.00 ++ Ivan in Marija Mervar
  9.00 Stran. v.: ++ Ana in Alojz ter iz družine Bohte
Ponedeljek, 13. 7. – Henrik II., cesar
19.00 + Hedviga Hrovat (dar. Rošljevi, Srednji Lipovec)
Torek, 14. 7. – Kamil de Lellis, duhovnik
19.00 + Dominik Vesel (dar. Peter Vesel z družino)
           ++ iz družine Turk, Škrjanče
Sreda, 15. 7. – Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
19.00 ++ Ana in Leon Furar
           + Ivanka Hrovat (dar. družini Hermine Kastelic in Jožice Burgar)
Četrtek, 16. 7. –  Karmelska Mati Božja
  9.00 DSO: po namenu
19.00 + Frančiška Golob (dar. družina Golob, Potok)
Petek, 17. 7. – Aleš, spokornik
18.00 Stran. v.: + Ludvik Medic, 30. dan
19.00 ++ Pepca in Jože Gričar (dar. Kolenčevi)
Sobota, 18. 7. –  Elij iz Koštabone, diakon in mučenec
15.00 DSO: po namenu
19.00 ++ Mirko in Hedviga Hrovat
Nedelja, 19. 7. – 16. nedelja med letom
  7.00 za žive in pokojne farane
 9.00 + Jože Mišjak in + Milka Berkopec
10.30 Stran. v.: + Silvo Bernardič, obl.
Ponedeljek, 20. 7. –  Appolinarij, škof in mučenec
19.00 + Fani Selšek, obl.
           + Franc Junc (dar. nečakinje Zvonka, Mojca in Joži)
Torek, 21. 7. –  Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj
  7.00 ++ iz družine Kotnik
19.00 + Natalija Jantolek, obl.
Sreda, 22. 7. – Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska žena
19.00 + s. Avila Uhan, obl.
           + Jože Kranjc (dar. nečak Dušan z ženo Darko)
Četrtek, 23. 7. –  Brigita Švedska, redovnica in sozavetnica Evrope
  9.00 DSO: po namenu
19.00 + Marija Hribar, obl. ter Ivan in starši Hribar
           ++ starši in bratje Berkopec ter Marija Sekula
Petek, 24. 7. – Krištof, mučenec
18.00 Stran. v.: + poljska sv. maša (Dol. Lakovnice)
19.00 + Stanko Zorko
           ++ Ivan in Rudolf Vidmar (dar. Ana Jakše)
Sobota, 25. 7. –  Jakob Starejši, apostol
15.00 DSO: po namenu
19.00 ++ starši in bratje Mohorko
Nedelja, 26. 7. –  17. nedelja med letom
  7.00 za žive in pokojne farane
  9.00 ++ Peter, Pavel in Nada Plaper
10.30 Ljuben: po namenu
Ponedeljek, 27. 7. –  Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
19.00 + Ana Vesel
           + Ana Hrovat (dar. nečak Franc)
Torek, 28. 7. – Viktor (Zmago) I., papež
19.00 + Rudolf Gliha, 30. dan
Sreda, 29. 7. –  Marta, Lazarjeva sestra
19.00 + Rudolf Lindič, obl.
           + Slavko Primc (dar. družina Staniša)
Četrtek, 30. 7. – Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj
  9.00 DSO: po namenu
19.00 + Irena Vidmar, obl. in + Zvone Vidmar
Petek, 31. 7. –  Ignacij Lojolski, duhovnik in ustanovitelj jezuitov
19.00 + Ferdinand Mohorko, obl.
Sobota, 1. 8. –  Alfonz Ligvorij, škof in cerkveni učitelj
15.00 DSO: po namenu
19.00 + Ana Kapš
Nedelja, 2. 8. – 18. nedelja med letom
  7.00 za žive in pokojne farane
  9.00 + Jožica Drenovec, obl. in + Lado
10.30 Stran. v.: Franc Bartolj, obl.