Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 30. 08. 2015

Vpis k verouku

Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo spremljate katehetsko delo!

Pred nami je novo veroučno leto, nova priložnost za pristno pričevanje o Bogu, njegovi ljubezni in navzočnosti v svetu ter rast v veri. To veroučno leto bo zaznamovano tudi s škofijskim jubilejnim letom, ki smo ga pričeli v mesecu aprilu in ga bomo zaključili v juniju 2016. Deseta obletnica novomeške škofije je priložnost, da vsi poglobimo tudi pripadnost svoji škofiji, da morda obiščemo stolnico (v postnem času bodo romanja dekanij v stolno cerkev), se srečamo s škofom in še bolj spoznamo pastoralni utrip v škofiji. V okviru praznovanja bo že 17. oktobra, na Sevnem srečanje družin naše škofije (tudi za vse veroučence), meseca aprila pa srečanje mladih celotne škofije. Hkrati pa 8. decembra stopamo v izredno sveto leto, ki ga je razglasil papež Frančišek in bo posvečeno Božjemu usmiljenju. Papež želi, da bi bili v tem letu še »posebej zazrti v Jezusa in njegovo usmiljeno obličje«, da bi po Njegovem zgledu usmiljenja do nas,  bili tudi mi usmiljeni drug do drugega. Tudi pri družinski in župnijski katehezi bomo spoznavali, kako nas Bog ljubi, da bi tudi mi ljubili drug drugega, tudi v telesnih in duhovnih delih umiljenja (jih poznamo?).   

Vpis k verouku bo za vse razred od 7. do 9. septembra 2015 v prostorih kaplanije od 16 h do 18 h.. K vpisu naj pride veroučenec in vsaj eden od staršev. Pri vpisu je potrebno oddati podpisano veroučno spričevalo. Za vpis v 1.  3. in 9. razred je k prijavnici potrebno priložiti še Družinsko knjižico ali krstni list (če otrok ni bil krščen v župniji verouka). Ob vpisu bo mogoče kupiti liturgični in delovni zvezek, učbenik ter poravnati celoletni prispevek (25 € na družino), iz katerega vsaj delno krijemo: stroške ogrevanja in nakup katehetskih pripomočkov. Če družina ne zmore poravnati prispevka, naj starši to sporočijo svojemu župniku. Veroučenci ob vpisu izberejo tudi vsaj eno obveroučno dejavnost (ministranti, pevski zbor, Slomškovo bralno priznanje, skavti itd.) in pri njej vse leto tudi sodelujejo.

Prosimo starše, da otroke res vpišete k verouku v času vpisa v svoji župniji in ne šele ob začetku verouka.  

Starši, ki otroka prvič vpisujete k verouku v naši župniji, izpolnite tudi družinsko prijavnico.