Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 25. 10. 2015

Nameni svetih maš

PON, 26. oktober

Rustik, škof

18.00    

+ Marija Stepan

++ Alojz in Sonja Vintar, stric Jože Starič in Jože Štravs

TOR, 27. oktober

Sabina Avilska

7.30

18.00

+ Jože Vidic in + Justi Bašelj

+ Stanko Zorko

SRE, 28. oktober

Simon in Juda Tadej

18.00

++ starši Bohte in Novak

+ Ivanka Hrovat (dar. družina Žugelj)

ČET, 29. oktober

Mihael Rua, red.

9.00 DSO

18.00

+ Anton Vreš

++ Marija in Janez Mervar

PET, 30. oktober

Marcel, muč.

17.00 Stran. v.

18.00

+ Marjan Urbas (dar. Tone in Majda Junc)

+ Matilda Šinkovc, obl.

++ Zvone in Irena Vidmar

SOB, 31. oktober

Volbenk, škof

15.00 DSO

18.00

++ starši Bračko in + Viktor Gomboc

+ Pepca Gričar, obl.

NED, 1. november

vsi sveti

Vigor, škof

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

14.00 Srebrni.

15.00 DSO

za žive in pokojne farane

++ iz družin Jerič, Gazvoda in Prešeren

++ Janez Jakše in iz družin Jakše, Golob in Šraj

++ Ferdinand in sorodniki Mohorko

po namenu

+ Metod

PON, 2. november

verne duše v vicah

8.00

17.00 Stran. v.

18.00

na pokopališču Šmihel: za duše v vicah

po namenu

+ Jože Kolenc, obl.

po papeževem namenu

TOR, 3. november

Viktorin Ptujski

7.30

1.00

++ iz družine Vesel, Škrjanče

+ Sonja Mrak, obl.

SRE, 4. november

Karel Boromejski

18.00

+ France Bukovec

+ Jože Tratnik

ČET, 5. november

Zaharija in Elizabeta

9.00 DSO

18.00

+ Stanislav Vreš

+ Metod Jakše, 30. dan

+ Jože Štravs, obl.

PET, 6. november

Lenart, opat

17.00 Stran. v.

18.00

+ Slavko Jenič, obl.

+ Frančiška Lampe, obl.

+ Bernarda Smrekar, obl.

SOB, 7. november

Engelbert, škof

15.00 DSO

18.00

+ Marija Blažič, obl.

za zdravje in dušni mir

NED, 8. november

32. med letom

zahvalna

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Ladislava in Jože Oven

++ Neža Golob in iz družin Golob, Šraj in Jakše

po namenu

PON, 9. november

Teodor, muč

18.00

++ David in Cecilija Žagar, obl.

+ Ludvik Medic (dar. sestra Štefka)

TOR, 10. november

Leon Veliki, papež

7.30

18.00

++ Poldka Meglič, Ela Žefran in Filip Šilc

+ Stanko Zorko

SRE, 11. november

Martin, škof

18.00

+ Franc Bukovec (dar. Marija Počrvina roj. Zagorc)

+ Ciril Zupančič (dar. družina Vidmar, Škrjanče)

ČET, 12. november

Jozafat Kunčevič

9.00 DSO

18.00

po namenu

++ iz družine Ude

PET, 13. november

Stanislav Kostka

17.00 Stran. v.

18.00

+ Minka Berus, 30. dan in + Jože Berus

+ Ljudmila Pestner, 30. dan

+ Hedviga Hrovat

SOB, 14. november

Anton Marija Claret

15.00 DSO

18.00

+ Marija Muren
+ Rudolf Vidmar (dar. vaščani)

NED, 15. november

33. med letom

Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

++ Rozalija in Matija Štukelj

za žive in pokojne farane

++ starši Plantan

++ iz družine Furlanič