Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 4. 02. 2016

Nameni svetih maš

PON, 8. februar

 

18.00    

+ Ana Vesel, obl.

+ Ivana Vrbinc (dar. soseda Anica Gazvoda)

TOR, 9. februar

Apolonija, devica

7.30

18.00

po namenu

+ Slavko Primc (dar. družina Rajer)

SRE, 10. februar

pepenica

18.00

++ Alenka, Suzana in Milan Blatnik

+ Jože Jerič

ČET, 11. februar

Lurška Mati B.

9.00 DSO

18.00

+ Jože Kič in ++ iz držine Grivec

+ Elizabeta Perašin, 7. dan

+ Stanko Zorko

PET, 12. februar

Humbelina, red.

17.00 Stran. v.

18.00

+ Franc Bartolj, 30. dan

+ Terezija Beltram, 7. dan

+ Darko Samida, 30. dan

SOB, 13. februar

Jordan Saški

15.00 DSO

18.00

po namenu

++ Cilka in Nežka Petan

NED, 14. februar

1. postna

Valentin (Zdravko), mučenec

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

za duhovne poklice

++ iz družine Nemanič

+ Jožica Škrbec

PON, 15. februar

Klavdij, redovnik

18.00

+ Silva Lovko, obl. in + Alojz Lovko

TOR, 16. februar

Julijana Koprska

18.00

+ Karolina Grčman

 

SRE, 17. februar

Aleš, spokornik

18.00

++ Zvone in Irena Vidmar

ČET, 18. februar

Frančišek Clet, muč.

9.00 DSO

18.00

po namenu

+ Ljudmila Pestner

PET, 19. februar

Konrad, redovnik

17.00 Stran. v.

18.00

poljska sv. maša (Stranska vas)

+ Alojzija Jerman

SOB, 20. februar

Sadot, mučenec

15.00 DSO

18.00

++ hčerka Jožica in prijateljice

+ France Bukovec, Mraševo

NED, 21. februar

2. postna

Peter Damiani, škof

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne iz družine Hrovat

+ župnika Adolf Mežan, obl.

+ Rudolf Žagar, obl.

+ Ciril Klemenčič, obl.

PON, 22. februar

Sedež apostola Petra

18.00

+ Terezija Hočevar

TOR, 23. februar

Polikarp, škof

7.30

18.00

+ Stanislav Jakše, obl.

v zahvalo Jezusu in Mariji za uslišano prošnjo

SRE, 24. februar

Matija, apostol

18.00

+ Marija Brunek, obl.

+ Matija Grahek

ČET, 25. februar

Alojzij in Kalist, muč.

9.00 DSO

18.00

po namenu

+ Dominik Vesel, obl.

PET, 26. februar

Aleksander (Branko)

17.00 Stran. v.

18.00

+ Vid Golob (dar. bratje in sestre)

++ iz družine Medic

SOB, 27. februar

Gabrijel Žal. M. B.

15.00 DSO

18.00

po namenu

++ iz družine Kastelic, Vrh pri Ljubnu

NED, 28. februar

3. postna

Roman, opat

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ iz družine Kastelic, Vrh pri Ljubnu

++ starši Brkopec in Gazvoda, Jože Gazvoda, Drago Glavič

+ Anton Hrovat, obl., Drska