Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 22. 02. 2016

Birmanci sodelovali na karitas

Sodelavci župnijske Karitas Šmihel – Novo mesto pomagamo posameznikom in družinam ne glede na osebnostne, statusne, nacionalne, verske, ideološke, politične in druge razlike. Vse osebe potrebne materialne, duhovne ali duševne pomoči sprejemamo, takšne kot so. Pri delu z njimi  se opiramo na pozitivne strani njihovega življenja.
Ob nudenju pomoči ljudem v stiski, medsebojnem sodelovanju, varujemo dostojanstvo, zasebnost, osebno, psihofizično in duhovno celovitost ter individualnost posameznika hkrati pa upoštevamo njegovo kulturo in vrednote.
Ob delitvi hrane 7. januarja 2016, nam je v sklopu priprave na prejem zakramenta svete birme, pomagalo nekaj birmancev. Pri pripravi na sveto birmo poskušamo mlademu človeku približati tudi Jezusovo ljubezen in dobroto.
S pripravo na sveto birmo želimo birmance v polnosti vključiti v župnijo in Cerkev in jih pripraviti, da bodo odgovorno živeti krščansko življenje in pričali za Jezusa.

Ana Ponikvar