Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 2. 05. 2016

Nameni svetih maš

PON, 2. maj

Atanazij, škof

19.00

Slavko Štih, obl.

++ Alojz in Lidija Plut

TOR, 3. maj

Filip in Jakob

7.30

19.00

po namenu

poljska sv. maša (Šmihel)

SRE, 4. maj

Florijan, muč.

19.00

+ Stanislav Lindič

+ Ivanka Jeriček (dar. družini Kavšek in Bojanc)

ČET, 5. maj

vnebohod

9.00 DSO

19.00

po namenu

++ iz družine Ude

PET, 6. maj

Dominik Savio

18.00 Stran. v.:

19.00

+ Franc Bele

+ Matilda Šinkovc

SOB, 7. maj

Gizela, opatinja

15.00 DSO

19.00

po namenu

++ starši Fink, Brod

NED, 8. maj

7. velikonočna

Bonifacij, papež

7.00

9.00

10.30

10.30 Cerovec

za žive in pokojne farane

+ Anton Štine, obl.

+ Marija Derganc, obl., ++ iz družine Kavšek, Les in Zupanc

žegnanje za sosesko

PON, 9. maj

Izaija, prerok

19.00

+ Rudolf Gliha (dar. družina Pavlin)

TOR, 10. maj

Job, sp. mož

19.00

++ Zvone in Irena Vidmar

SRE, 11. maj

Estela

19.00

++ Jože Kolenc ter Andreja in Janez Pleško

ČET, 12. maj

Leopold Mandić

9.00 DSO

19.00

po namenu

za zdravje

PET, 13. maj

Fatimska Marija

18.00 Stran. v.

19.00

po namenu

+ Janez Petan, obl.

+ Jože Jerič, obl.

SOB, 14. maj

Bonifacij, muč.

15.00 DSO

19.00

po namenu

++ Mirko in Hedviga Hrovat

NED, 15. maj

binkošti

Zofija, muč.

7.00

9.00

9.00 Stran. v.:

10.30

za žive in pokojne farane

+ Sonja Mrak

+ Marija Ponikvar

+ Stanko Zorko, obl.

PON, 16. maj

Mar. Mati Cerkve

19.00

+ Mirko Verbič, obl.

+ Terezija Pugelj (dar. sestra Angelca)

TOR, 17. maj

Jošt, puščavnik

7.30

19.00

po namenu

++ Niko, Marjan in Marta Ucman

SRE, 18. maj

Janez I., papež

19.00

+ Janez Piškurič, 30. dan

+ Rudolf Lindič, obl.

ČET, 19. maj

Urban I., papež

9.00 DSO

19.00

po namenu

+ Ciril Lešnjak (dar. družina Kerin iz Ošterca)

PET, 20. maj

Bernardin, duhovnik

18.00 Stran. v.

19.00

+ Franc Bartolj (dar. brat Štefan)

+ Jože Marenče, 30. dan

++ Jožefa in Jernej Žagar, obl. ter + Tatjana in Tone Rifelj

SOB, 21. maj

Timotej, diakon

15.00 DSO

19.00

po namenu

v zahvalo za zdravje

NED, 22. maj

Sveta Trojica

Marjeta, redovnica

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

+ Jelka Gačnik, obl.

za žive in pokojne farane

++ iz družine Hutevec in Medic

++ starši in brat Junc