Avtor: župnik Objavljeno: 12. 09. 2016

Številka 10

Župnijsko žegnanje
Praznik celodnevnega češčenja v naši župniji bo na god župnijskega zavetnika 29. septembra 2016. Vabljeni, da si v tem dnevu vzamete vsaj nekaj časa in pridete v župnijsko cerkev počastit Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Če le morete, pridite ob uri, ko je na vrsti vaša vas ali ulica, sicer pa dobrodošli kadarkoli lahko. Predšolski otroci in veroukarji lepo vabljeni, da pridete ob 16 h, ko bo za vas pripravljena molitev pri Jezusu.
Zvečer pa se bomo kot župnijska družina zbrali pri zaključku celodnevnega češčenja. Ob 18.30 bodo pete litanije Srca Jezusovega, blagoslov z Najsvetejšim in nato še sveta maša. Letos bo med nami naš rojak p. Marjan Gačnik, ki bo vodil zaključek češčenja in daroval sveto mašo.

Razpored češčenja:
10 h–11 h: Stranska vas in okolica, 
11 h–12 h: dekanijski duhovniki,
12 h–13 h: Šmihel in ulice v okolici,
13 h–14 h: Irča vas in Brod,
14 h–15 h: Drska, Ulica Slavka Gruma in Šegova ulica,
15 h–16 h: Srebrniče, Gorenje Mraševo, Vrh, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Petane,
16 h–17 h: predšolski otroci in veroukarji,
17 h–18 h: Košenice, Jedinščica, Regrča vas, Škrjanče in Boričevo. 
Ob 18.30 bo slovesen zaključek češčenja s petimi litanijami Srca Jezusovega in nato sveta maša.

Župnijski dan
Letos bomo župnijsko žegnanje in župnijski dan praznovali v nedeljo, 2. oktobra 2016. 
Sveti maši bosta v župnijski cerkvi ob 7 h in 10 h. Priporočili se bomo nebeškemu zavetniku svetemu nadangelu Mihaelu, da še naprej posreduje pri Bogu za vse nas.
Kakor je sedaj že navada, bomo po deseti sveti maši imeli skupno praznovanje s kosilom za vse prisotne.
Tudi letos vas prosim za pomoč pri pripravi in pospravljanju. Vsak je dobrodošel.
Gospodinje prosimo za pecivo, vinogradnike pa za pijačo za              praznovanje. Oboje prinesite v župnišče v soboto, 1. oktobra 2016, do 10 h.
Tudi letos bomo imeli tombolo. Dobitke že sprejemamo in jih lahko prinesete v župnišče ali v zakristijo najkasneje do sobote, 1. oktobra 2016, do 10 h.

Obvestila
Mestno romanje na Brezje

Tradicionalno mestno romanje na Brezje k Mariji Pomagaj bo v nedeljo, 9. oktobra 2016. Odhod iz Šmihela bo ob 13 h. 15 minut prej bo avtobus pobiral romarje po vaseh kakor običajno. Prijave že sprejemamo.

Srečanje za letošnje zakonske jubilante bo v nedeljo, 30. oktobra 2016, pri sveti maši ob 10.30.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 3. oktobra  2016, ob 18.45. Člani lepo vabljeni že k večerni sveti maši.

Srečanje za bolne, ostarele in invalidne iz naše župnije, ki ga pripravljajo sodelavci župnijske Karitas, bo v soboto, 24. septembra 2016. Ob 15 h bo najprej sveta maša, med katero boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja, po njej pa skupno druženje.

Krščevanje v naši župniji bo v nedeljo, 23. oktobra 2016, med sveto mašo.
Priprava na krst bo 19. oktobra 2016 ob 20 h v Šmarjeti.

Katehumenat, priprava na prejem zakramentov za odrasle, bo potekal pri frančiškanih v Novem mestu. Prvo srečanje bo v nedeljo, 2. oktobra 2016, ob 20 h. Informacije pri p. Marku Novaku; tel.: 041 742 721.

Kdor bi rad globlje dojel zakonitosti človekove duševnosti in odkril smer rešitve določenih problemov, je povabljen na predavanja ddr. Stanka Gerjolja, ki bodo tri četrtkove popoldneve v Baragovem zavodu v Šmihelu. Predavatelj bo ob svetopisemskih likih nazorno približal človeške osebnostne prvine in splet medosebnih odnosov. Prvo predavanje bo 13. oktobra od 16.00 do 19.15. Vabljeni ste vsi, ki vas ta vprašanja zanimajo. Vstop je prost!

Vabljeni na Svetopisemske urice za otroke od 3. do 6. leta, kjer se bomo srečevali s čudovitimi zgo-dbami Svetega pisma, ki govorijo o božji dobroti in ljubezni. Srečanja bodo potekala ob ponedeljkih od 16.30 do 17.30 od oktobra do maja v spodnji učilnici kaplanije. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 17. oktobra 2016, ob 16.30. Otroka lahko prijavite pri s. Ivici Oblak na tel. št. 031/426 056 ali ivica.oblak@gmail.com.

Bralci Božje besede
18. 9. 2016

7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Marta Šušarič in Fani Pavlin
10.30: Bernarda in Marko Hrovat
25. 9. 2016
7 h: Nataša Hrovat in Dominik Hrovat
9 h: Klavdija in Gašper Kavšek
10.30: Zroka Hrovat in Klara Brudar
2. 10. 2016
7 h: Stanka Kotnik in Mihael Blatnik
10 h: Urška Klemenčič in Anamarija Brudar

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve
17. 9.: Ul. Slavka Gruma, hišne št. 41 - 80;
24. 9.: Ul. Slavka Gruma, hišne št. 82 - 102;
1. 10.: Regrča vas in Jedinščica.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu septembru čistijo in krasijo verniki z Dolenjih Lakovnic.