Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 22. 10. 2016

Molitve za rajne

Pri natisnjenem seznamu molitev za rajne, ki ste ga prejli v nedeljo, 23. novembra 2016, je prišlo do neljube napake. Pomotoma je bil natisnjen lanski seznam. Pravi seznam ste lahko vzeli v cerkvi v nedeljo, 30. novembra 2016; na vrhu seznama je napisano: "MOLITVE ZA RAJNE, NOVEMBER 2016."

Pravilni razpored molitev za rajne je spodaj.

MOLITVE ZA RAJNE, NOVEMBER 2016

MOLIMO ZA VSE RAJNE, KATERE STE PRIPOROČILI V MOLITVENI SPOMIN. DANES SE ŠE POSEBEJ SPOMINJAMO:

2. november: Sestre redovnice de Notre Dame, dobrotniki. Iz družine Zelič in Gominšek. Oče Ivan in mama Frančiška Zakrajšek, sorodniki iz družin Peterlin in Zakrajšek. Sestre Hčere Marije pomočnice in dobrotniki. Marta in Anton Lavrič, Alojzija Donadini, Anica Vesel, Ignac in Jožefa Duh, Cvetka Lavrič.

3. november: Tone Pavlin, Ana in Franc Fink, iz družin Ude, Pavlin, Darovec, Čadonič, Špelič, starši Mišjak in Neda Lekše, Milka Pestner, s. Karla Žura, Ana in Leon Furar, Matjaž Pokleka. P. Luka Pogačić, iz družine Marijan, Uhan, Valoh, duše v vicah. Starši Vesel in brat Dominik. Martin in starši Šašek, Anica in Franc Avsec. Frančiška Zalokar.  Iz družin Stepan in Kapš. Iz družine Mervič, Alojz Šimc.

4. november: Ivan in Minka Zagorc, Božo in Nežka Prevoršek, Stanko Zorko, Leopoldina in iz družine Potočnik, Ciril Smolič, Veronika Vaupič, Drago Klajder, Matilda Tomažin, Jernej Žohar, Mateja Zakrajšek. Duše v vicah, Nada Kastelic, iz družin Fišter in Foršek, Janez Gvardjančič, Stane Kralj, Anton Žugelj, Jožef Valentin Mladkovič, duhovniki, redovnice, redovniki. Ciril, Jernejka in iz družine Klemenčič, Slavko in iz družine Pavlenč, iz družine Smolič, Gabrijela in Franc Tomažin. Nežka Medle, Martina Cimprič, starši Mihalič in Muhič. Ciril in starši Lešnjak, starši Olovec. Tatjana Rifelj, iz družine Žagar, Staniša, Krajšek, Rifelj in Rabzelj.

5. november: Starši Brunek, Dušan Šegedin, Fani Selšek, s. Avila Uhan, Fenja Meiboom. Jože in starši Ucman, starši Kahne. Stanislav Lindič, starši in sinova, Stanko in Tone Vreš, Marija Pavc, Pepca Škorjanc. Greta Fink, starši Ivan in Marija, stari starši Staniša, Erna in Stane Mihalič, Ivan Ferkolj. Srečko Fridl, starši Lebar, iz družin Gregorčič in Šurla. Veronika Predovič. Iz družin Mervar in Grčman, Jože Štravs, iz družin Štravs in Mervar. Ferdinand, Jurij, Marjeta in sorodniki Mohorko, starši in sorodniki Krevs, Alojzija Gotlib, Marija Granda. Suzana, Alenka in Milan Blatnik. Alojz Zupančič, iz družin Hrovat in Zupančič.

7. november: Ana in Alojz Šušteršič, Karel in Sabina Humek, stari starši, Ciril Dajčman, Nevenka Gazvoda. Bruno Puhar, Jože in Jožefa Gričar, Anton in Alojzija Marinčič, Anton in Marjeta Pust, Alojz, Elizabeta in Ančka Avbar. Iz družin Hrovat, Zupančič, Rauh, Tesari. Martin Pirkovič. Iz družin Fink, Kotnik, Kramar, Štefan, Vidic in sorodniki. Starše Kotnik in Jakša, 2 brata, 3 sestre, sorodniki, dobrotniki, duše za katere nihče ne moli.

8. november: Peter in Terezija Mali, Martin in Monika Mlakar, stari starši. Iz družin Paternoster in Strmljan. Marija Blažič, starši in Fani Golob, Jožefa Jerman. Ljudmila in Mihael Jakše, Iztok Bratkovič.Janez Piškurič, starši Rajer, iz družine Zagorc, Drago Pezdirc, duhovniki. Iz družin Simonič, Priselac, Krajačič, Mihaljevič, Marija Prhne, Marica Miharija, Zinka Lajkovič. Albina Hrovat, Anica Dragoš, Jožica Pavič, Anton Hrovat. Cvetka Poljanec, Antonija in Marija Bizjak, starši Majcen, iz družin Mlakar in Nadul.

9. november: Mirko Ravbar, iz družin Ravbar, Makše in Zupančič. Ludvig in Olga Janežič, Jože in Jožica Mežnar, Francka Srebrnjak, Mirko, Vid, Fani in Vinko Ravbar. Jože Mišjak, Milka Berkopec, Sonja Mrak, starši Vesel, Dragica Mirtič, stari starši, botri, strici in tete, Alojz Blatnik, duše v vicah. Iz družin Bartolj in Vidmar, Anton in Franc Junc, Jožefa Lesjak. Alojz, Rudolf in Alojzija Žagar, starši Kovačič, iz družin Žagar, Gašper in Volkar, Štefka in Franc Gril, Alojz in Franc Mohar, Marija in Fani Kovačič.

10. november: Franc, Justina, Vid in Srečo Golob, iz družine Klobučar, Jožefa Lesjak, Alojzija Hrovatič, Jani Štangelj. Janez Bučar, Marija Murn. Iz družine Medic in sinovi, iz družin Hutevec, Bučar in Fir. Jože in starši Kozoglav, stari starši Srbčič. Iz družin Žagar in Može ter sorodniki. Franc, Jožica in iz družine Bartolj, Jože Lukšič, iz družin Lukšič in Vindišman, Franc in Ana Bartolj, iz družine Bartolj. Silva, Alojz in starši Lovko, Pepca Logar, iz družine Škedelj, Zvone in Irena Vidmar. Rozalija Jordan, iz družin Ponikvar in Jordan.

11. november: Martin in Ljudmila Turk, Emilija Jenič, iz družine Hutevec in sorodniki, Marija Hrovat. Peter Žagar. Iz družin Žagar, Pirc, Mausar, Mikolič Ponikvar, Klobučar, Mohar in Gerden. Iz družin Hrovatič, Zupančič in Turk, Marjeta in Jože Bojanc. Franc Hutevec, iz družin Hutevec in Medic, Janez Tratnik, Marija Muren. Štefan in Marija Šurla, iz družin Šurla in Lukšič. Franc, Justina in iz družine Golob. Starši Šušteršič in Škedelj, iz družine Šušteršič, Veronika Škedelj, Veronika in Ivan Klobučar, Jože in Tone Drenik, Jožica in Emil Kotnik.

12. november: Miroslav Dragman, iz družin Dragman in Kocjan, Alojzija Kosmač, Franc Krmc, Antonija Šribar. Iz družin Mihelčič, Sekula, Dragman, Pašič, Perko, Jože Perko, Stane Jordan. Iz družin Škoda in Zupančič ter ostali sorodniki. Janez in Ana Petan, Mraševo, Jože in Ana Košir, Brod, Karel in Ana, Rozalija Pirh, Podgora. Iz družine Može in Miklič. Iz družin Vindišman, Gazvoda in Lukšič. Marija in Jože Bobnar, Jožefa in Jože Šilar.

14. november: Iz družine Golobič in Plut. Starši, bratje, sestre Pungrčar, Jože Turk. Rudi in starši Gliha, iz družine Ude. Iz družine Intihar, župnika Franc Vidic in Franc Ambrožič, za duše v vicah. Ciril Lešnjak, Jožefa Frankovič, Ivanka Ahačič. Marija, Janez in Martin Zupančič, iz družin Zupančič, Gazvoda in Božič, Jože Hutevec. Iz družin Kavšek, Kmet in Mevžek, Franc Zupančič, Nada Kerin. Iz družin Kastelic, Selak, Slanc in Selan. Sin Jožko Brudar, Starši Jenič ter brata Ivan in Stane, starši Brudar, Anton in Marija Jenič. Martina, Tone in starši Fabjančič.

15. november: Jožef Golob, starši in Fani Golob, starši, bratje in sestre Kulovec. Iz družin Pust, Avbar, Marinčič in Kocjan. Iz družin Kolenc, Pleško, Prešeren in Vidergar. Lado Radovan. Jani Ban, starši Kukman in brat Tone, stari starši Gačnik. Jožefa in starši Kovačič. Iz družin Junc in Bartolj. Iz družin Bedek in Simonič. Franc Mavsar, starši, bratje in sestra Kastrevc, Rous Gottlib, Terezija Žonta, duše v vicah.

16. november: Tone, Jožefa, Karel in Anton Štine. Vid in Fani Ravbar, Terezija in Ivan Lukšič, bratje Ravbar. Marija in Jože Burgar, Marija Srnak, Ljudmila Metelko. Franc Hočevar, starše Sekula in Jaklič. Iz družine Staniša in Hočevar, nečakinja Janja. Mirko Zupančič, iz družine Antolič. Starši Lozar, sestra Pepca, bratje Jože, Tone in Slavko, starši Grahek, Vlado in Marija Tihi in vsi sorodniki.

17. november: Iz družin Jerič, Perpar, Gazvoda in Prešeren, dobrotniki, pozabljene duše v vicah. Oče Rudolf, sin Ivan in vsi iz rodbine Vidmar, Mali Podljuben. Oče Franc, mama Amalija, sinovi Janez, Franc, Jože, Ciril in hči Jožica, stari starši Plut, Vrh pri Ljubnu. Marjana in Peter Tkalčič, Zofija in Janez Štravs, Lidija Križan, Zdravko Cigič. Starši, Janja in Darko Samida, Pepca Rizzoli, Mary Dolinar, pozabljene duše v vicah.

18. november: Alojzija in Rudolf Žagar, Franci Mohar, Aleš Klemenčič, Branko Gašper, Marija Kovačič. Dušan Progar, Amalija Slak, iz družin Progar, Gašparac, Zorko in Volovec. Branko in starši Cizelj, iz družine Kolenc in Zanoškar, pozabljene duše v vicah. Starši Vrbinc, stari starši Saje, Alojzija Vesel, Valerija Jerele, Pepca Modic. Ivanka in Slavko Hrovat, Ana Šimec, iz družin Jakofčič in Hrovat.

19. november: Iz družin Slabe, Bezeg in Brezovar, sestra Majda. France Bukovec, iz družin Bukovec, Kobe, Berkopec in Pezdirc, Cirila, duše v vicah. Iz družin Koprivnik in Kastelic, Vida in Anton Mesarič, Ana Hrastar. Franc in Franci Gorenc. Starši Judež, Marija Derganc, starši in Anton Turk. Josip Šegina, Jožefa in Alojz Puš, Malči Vrščaj. Alojz Blažič, iz družine Koklič, Marija Bukovec, Boštjan Zadražnik. Iz družine Hrastar.

21. november: Božidar Vesel, starši Vesel in Fištravec, iz družin Čretnik in Paternost. Stane in starši Žagar, Rozalija in Matija Štukelj, Marija Petric, Sonja Penca. Ana in Janez Perko, Jože in Zalka Perko, Jože Vadnjal, Ivan Perko, Slobodan Cvetković. Iz družin Petek in Radošič, Andrej Glavač, botri Zadravec.

22. november: Branimir in iz družine Jurekovič. Klemen Klobčar, Simona Vrščaj, Toni in iz družine Jerčin. Marija in Ivan Klobčar, Franc Cimermančič, Terezija Klemenčič, iz družin Klobčar, Klemenčič in Tratnik. Branko Pavec, iz družine Pavec in Vidmar, stari starši Dular. Starši Gorenc, Marjan Smerke, starši Golob. Starši in brat Slavko Vidmar, Branko Pavec, Zvone Vidmar, starši Dular, starši in brat Vovko.

23. november: Iz družin Burger, Gazvoda, Ana in Julijana Staniša, Jožefa Šušteršič. Starši Berkopec in Gazvoda, Jože Gazvoda. Filip, starši in bratje Pirc, starši in iz družine Šušteršič, Vid Golob, pozabljene duše v vicah. Iz družin Peklar, Jakša, Pleško, Znanc, Kulovec, in Fabjan, Malči Pernišek.

24. november: Starši Šušteršič, Štefan, Marija in Anton Medle. Amalija, Jakob in Marija Lozar, Miha in Marija Kocjan. Rozalija Dolinar, Tone in Marija Kucler. Stanka in Jože Pečjak, Metod Počrvina, Nevenka Drvar. Vinko in starši Dragman, iz družine Šuklje. Anton Oblak in Marija Kranjc.

25. november: Iz družin Vrbetič, Rudak, Cvijak in Makowskich. Starši Bračko, stari starši in sorodniki, starši Škof, stari starši in sorodniki. Vojko Pilih, starši Barantin, iz družine Bele. Iz družin Palčič, Mali, Pavlakovič, Zupet, Vidmar, Strah in Habinc, Miha, Olga in Mihaela Verbič, Rudolf Jantolek, Natalija Kastelic Klančar.

26. november: Terezija in Jože Rozman. Stanislav in starši Pakar, iz družin Rutar in Zupančič, Pepca Šenica, starši Zlata in Marko Polak, sosedje, Marija, Tone in iz družine Štih, Jožica Mavsar, umrli na cestah in v vojnah, duhovniki, Hedvika, Majda in Ana, pozabljene duše. Frančiška, Karel in Franc Lampe, Franc in Ivana Terlep. Matilda Šinkovc, Anton Gačnik. Rudolf in starši Muhič, starši Kraševec.

28. november: Iz družine Škoda, Zupančič in sorodniki. Stipo Marijan, starši in bratje, iz družin Komljen in Maletić, starši in sestre Jurič, Dragica Škalički. Slavko in Mihael Lokovšek, Minka in Josip Černoga, Marija in Emil Jakše, iz družin Staniša, Golobič in Lokovšek – Kostanjšek, Frančiška Lokovšek.

29. november: Iz družin Staniša in Strasberger. Starši in iz družine Meglič, Marija Mervič, starši in iz družine Vidmar. Frančiška in Janez Pugelj, stari starši, iz družine Vide. Miha Kastrevec, starši in bratje Fabjan, starši Kastrevc, Lidija in Alojz Plut, Vinko Lipej. Starši, Janja in Darko Samida, Jožefa Rizzoli, pozabljene duše v vicah.

30. november: Simona Verščaj in Klemen Klobčar. Iz družin Mervar in Pavlin. Iz družine Pirc in Gašper, Marija Horvatič. Zvone in Irena Vidmar, starši in sorodniki Vidmar, starši sorodniki Blatnik, Stanka in Tone Mervar, Silva in Lojze Lovko. P. Luka Pogačić, s. Avila Uhan, iz družin Marijan, Valoh, Vočko, Jurak, Koprivec, Uhan, Višček, duše v vicah.

Tisti dan, ko bomo imenovali vaše rajne, ste lepo vabljeni, da pridete k sveti maši.

Če je kje pri prepisovanju prišlo do napake, mi to sporočite čim prej!