Podružnična cerkev svetega Nikolaja v Stranski vasi

Cerkev sv. Nikolaja v Stranski vasi se ponosno dviguje sredi travnikov in njiv, ob njej je urejeno tudi novo pokopališče.

Cerkev prvič omenja vizitator oglejskega patriarha škof Pavel Bizancij, ki je leta 1581 popisal vse cerkve na Kranjskem. Omenja jo tudi Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske leta 1689

Glavni oltar je izdelan v togem neoklasicističnem stilu. V polkrožni niši stoji kip svetega Nikolaja. V desnici drži škofovsko palico, v levici pa knjigo in na njej tri lepa rdeča jabolka. Oltar je na vrhu zaključen s timpanonom, na katerem miniaturni relief sv. Jurija z zmajem obdajata dva velika angela. Tudi ob novem tabernaklju sta kipa dveh angelov. Po pripovedi izhajata iz kapele gradu Ruperč vrh. Izredno prefinjeno oblikovana kipa angelov, ki častita sveto Rešnje telo, sta rokokojsko delo iz 2. polovice 18. stoletja. Sivi ton daje vtis, da sta izklesana iz marmorja.

Do 1917. je imela cerkev tri zvonove, ki so bili odpeljani med prvo svetovno vojno. Leta 1924 je soseska kupila dva nova bronasta zvonova, veliki tehta 191 kg, manjši pa 100 kg.

Obnova zunanjščine leta 1994 je povzdignila arhitekturo zvonika, okrašeno s slikovito dekorativno poslikavo. Fragmenti srednjeveške figuralne poslikave, odkriti na jugozahodni steni ladje ob zvoniku, so bili, žal, uničeni, kljub temu pa pomenijo dragocen dokaz, da je cerkev starejša od prvih omemb v pisanih virih.