Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 21. 03. 2017

Številka 5

 

Obvestila
Teden družine obhajamo od 19.  do 25. marca 2017 pod geslom Pogumno srce.
Letos želimo ob prazniku svetega Jožefa izpostaviti pomen mož, očetov in fantov. Na dan zavetnika družin je bil pri vseh svetih mašah  blagoslov vseh moških. 
Možje, vabljeni, da prevzamete pobudo in v tem tednu vi poskrbite in doma skupaj z ostalimi člani družine zmolite eno desetko ali običajno večerno molitev. Z zgledom pokažite svojim ženam, otrokom in tudi drugim ljudem, da ste trdna opora in steber svojih družin, kakor je to bil sveti Jožef.

V postnem času je v naši župniji pobožnost križevega pota ob petkih na začetku večerne svete maše, ob nedeljah v Stranski vasi pred sveto mašo in v župnijski cerkvi ob 15 h. Na tiho nedeljo, 2. aprila 2017, pa bo križev pot na poti k podružnični cerkvi na Ljuben ob 14 h in nato sveta maša na Ljubnu.

V soboto, 25. marca 2017, bomo poromali na avstrijsko Koroško. Odhod avtobusa iz Šmihela bo ob 5.30. Prostih je še nekaj mest.

Srečanje za starše letošnjih birmancev bo v sredo, 29. marca 2017, ob 19.30 v župnijski cerkvi. Prosim, da se sestanka udeležite vsi, ker bo to zadnji sestanek pred birmo.

V petek, 31. marca 2017, bo križev pot za mlade iz novomeške dekanije. Zbrali se bomo ob 20 h na Senovem, ob vznožju Trške gore, in se ob razmišljanju Jezusovega trpljenja vzpenjali proti Marijini cerkvi na vrhu. Povabljeni tudi vsi mladi iz naše župnije.

Redna seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 3. aprila 2017, ob 19.40. Člani povabljeni že k večerni sveti maši.

V tednu po tihi nedelji bo pri veroučnih urah spovedovanje otrok od 4. razreda naprej.
Vabljeni tudi vsi odrasli, da se na praznik našega odrešenja pripravite z zakramentom Božjega odpuščanja.

V naši župnijski cerkvi vsak teden trikrat pol ure pred večerno sveto mašo molimo pred Najsvetejšim. Ob ponedeljkih za novokrščence, prvoobhajance in birmance, ob četrtkih za duhovne poklice, ob petkih pa za razne potrebe v Cerkvi, domovini in svetu.
Vabljeni, da si vsaj kdaj vzamete čas in pridete k Jezusu, ki nas čaka v cerkvi.

Pri izhodu iz župnijske cerkve je plakat, ki prikazuje stranski oltar svetega Frančiška Pavelskega, ki ga načrtujemo obnoviti. Ob začetku zbiranja sredstev je bilo objavljeno, da bo oltar šel v obnovo, ko bo zbranih vsaj polovico predvidenih stroškov obnove. To smo v preteklem tednu dosegli, zato bo oltar v prihodnjih tednih šel v restavratorsko delavnico. Predvidevamo, da bo prišel na vrsto za obnovo in bo nato obnovljen v roku enega leta. V tem času pa želimo zbrati še preostali del denarja, da bomo pokrili vse stroške obnove. Trenutno imamo zbranih 56 % potrebnih denarnih sredstev za obnovo.
Hvaležni in veseli bomo vsakega vašega daru, ki ga boste namenili za obnovo oltarja. Bog poplačaj tistim, ki ste že darovali, in tistim, ki še boste.

V nedeljo, 26. marca 2017, preidemo na poletni čas in ure bomo prestavil za eno uro naprej. Tako bodo tudi večerne svete maše ob 19 h.

Pogrebi v februarju
Alojz Jakše, Brod,
rojen leta 1962; + 11. 2. 2017,
Renata Bevc, Volčičeva ulica,
rojena leta 1949; + 13. 2. 2017,
Matija Gazvoda, Brod,
rojen leta 1940; + 16. 2. 2017,
Rozalija Turk, Šegova ulica,
rojena leta 1926; + 21. 2. 2017.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Darovi za cerkev:
za obnovo oltarja v župnijski cerkvi: Neimenovani: 1000 € (2 x), 300 €; 200 €.
Po zaobljubi sv. Nikolaju v zahvalo za srečno vrnitev traktorja in gozdarske prikolice za cerkev v Stranski vasi: družina Hrovatič 100 €.
Bog poplačaj!

Bralci Božje besede
26. 3. 2017
7 h: Stanka Kotnik in Dominik Hrovat
9 h: Tadeja in Miran Kolenc
10.30: Tadeja in Andrej Špes
2. 4. 2017
7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Daša in Iztok Kavšek
10.30: Erika Lozar in Irena Brudar
9. 4. 2017
7 h: Darja Petkovič in Marko Berkopec
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Slavi in Alan Pavlič

Čiščenje župnijske cerkve
25. 3.:
Krajčeva ulica;
1. 4.: K Roku;
8. 4.: Irča vas.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu   marcu čistijo in krasijo verniki Rajnovšč, v aprilu pa iz Rakovnika.