Postno romanje in ogled Koroških postnih prtov

V soboto 25.3.2017, na praznik Gospodovega oznanjenja in materinski dan, smo verniki iz novomeških župnij poromali na avstrijsko Koroško na ogled postnih prtov.

Pot nas je najprej vodila do Krške stolnice, kjer smo v kripti, ki jo krasi sto stebrov, ob grobu sv. Eme imeli sveto mašo. Po maši smo se zbrali ob najstarejšem in najdragocenejšem postnem prtu, ki ga razobesijo v postnem času pred glavnim, tako imenovanim Zlatim oltarjem in nam ga je vodička gospa Alenka Žibert podrobneje opisala.

Krški postni prt je dokončal mojster Konrad iz Brež (Konrad von Friesach) 8. aprila 1458. Naročil ga je krški prošt Johann Hinderkircher. Zanimiv ni samo zaradi svoje velikosti (več kot 5 x 8 metrov), temveč tudi, ker vključuje prizore, ki pravzaprav niso biblijski, npr. prerokbo rimskih sibil, umor Cezarja ali pa obisk Aleksandra Velikega v Jeruzalemu in njegovo češčenje pred velikimi duhovniki. Pokrajine v ozadju so nakazane bolj ali manj shematično, enako tudi narava. Tudi človeški liki so prikazani še brez občutka za tretjo dimenzijo, oblikovalcu pa je šlo bolj za stvar, za bistvo sporočila. Upodobljeni liki so kljub temu zelo zanimivi, še zlasti pošasti ali demoni. Jezus sam je vedno naslikan z najizbornejšimi potezami in barvami. Svete osebe so okoli glave vedno obdane z zlato svetniško avreolo. Na vsakem polju najdemo tudi v stari nemščini napisane naslove prizorov.
Krški postni prt je na srečo preživel stoletja in to skoraj čudežno, saj je narejen povsem iz naravnih snovi. Podlaga je namreč najfinejše platno. Pred nekaj desetletji je bil že bolj podoben ogromni cunji, ker so ga prejšnji rodovi vedno krpali z debelim platnom in je postal vse težji in težji. Bil je že na meji, da se od znotraj in na nepopravljiv način raztrga. Potem pa so se ga usmilile redovnice in so dragocenim platnenim slikam všile eno samo tanko platneno podlago, ki vse drži in povezuje. Tako restavriran postni prt zdaj krasi Krško stolnico in upamo, da bo še dolgo tako.

Potem smo se ustavili v trgovinici, kjer smo se okrepčali z zdravilnim likerjem in si lahko nakupili spominkov. Nato smo odšli na obilno kosilo.

Po njem smo se odpeljali v vasico Vovbre v farno cerkvico, kjer smo si ogledali drugi postni prt. Je prav tako dragocen iz leta 1504 in s svojimi 36 slikami prikazuje osebnosti in dogodke Stare zaveze ter evangeljske odlomke, ki so povezani z velikim tednom, od Jezusovega vhoda v Jeruzalem do Getsemanija in Golgote in pa tudi Jezusovo vstajenje in vnebohod. Je tako lep in slikovit, da se z veseljem ustaviš na vsaki podobi, ki je takrat preprostemu, revnemu, neizobraženemu človeku približala sveto pismo.

Ob pogledu na mogočno Vrbsko jezero in gore, ki ga objemajo smo se odpeljali v vasico Loče, kjer smo si ogledali novejši postni prt, ki ga je leta 2007 izdelal akademski slikar Valentin Oman. Upodobil je križev pot. Osrednji motiv je križ sv. Frančiška v obliki črke 'tau'. Jezusov pasijon nam od postaje do postaje z umetniško upodobitvijo ter z rabo barv govori o nasilju in Jezusovem trpljenju, posredno pa o grozodejstvih, ki so prizadele ljudi ob vojni na Balkanu. Zadnja, štirinajsta postaja upodablja samo temno modri križ. Ko se zazremo v to postajo, učinkuje lahko zelo pomirjujoče, govori nam o spravi in notranjem miru, ki ju prinaša Jezusova daritev na križu.

Skozi ves dan smo prepletali molitev rožnega venca, pesmi in lepe besede tako, da smo se domov vrnili duhovno obogateni in srečni. Komaj čakamo, da ob naslednji priložnosti zopet poromamo skupaj. Hvala vsem trem duhovnikom Igorju, Silvestru in Krizostomu za duhovno obogateno vodstvo, vodički Alenki Žibert za strokovno vodenje skozi ves dan ter voznikoma za varno vožnjo. Predvsem pa hvala Bogu za blagoslov.

Urška Hrovatič

Foto: Boštjan Hrovatič in arhiv župnije NM - Šmihel