Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 11. 04. 2017

Številka 6

 

Obvestila
Ko so na veliki petek križali Jezusa, je bilo na Kalvariji samo nekaj ljudi. Eni so prišli tja službeno, drugi iz sovraštva, nekateri iz radovednosti. Nakaj pa jih je stalo tam iz sočutja. Jezus pa je želel, da bi bili pri njegovi daritvi lahko ljudje vseh časov na vseh koncih sveta. Zato se je že dan pred telesno smrtjo, na veliki četrtek, daroval nebeškemu Očetu še v drugi obliki: pod podobo kruha in vina. Postavil je sveto mašo. V velikem tednu se dogajajo največje skrivnosti naše vere. Na veliko noč pa je bila z Jezusovim vstajenjem premagana naša večna smrt.
Zato vas vse vabim, da s trdno vero, velikim upanjem ter srčno hvaležnostjo obhajamo te velike dneve našega odrešenja.
Prve tri dni velikega tedna boste imeli še možnost za sveto spoved pol ure pred večerno sveto mašo. Vabljeni, da na veliko tridnevje pridete k svetim mašam in obredom, s čimer bomo pokazali Bogu največjo hvaležnost za odrešenje.
Na veliki petek ob 15 h, ob uri Jezusove smrti, bo v župnijski cerkvi pobožnost križevega pota
Po obredih velikega petka se bo začela devetdnevnica Božjega usmiljenja, ki bo vsak dan do bele nedelje po večerni sveti maši.
Na veliki petek in veliko soboto bo zjutraj ob 6.30 v cerkvi molitev Hvalnic in Bogoslužnega branja. To je liturgična molitev, ki jo vsak dan molimo duhovniki, redovniki in tudi mnoge redovnice. Vabljeni, da se nam pridružite.
Velika sobota pa je namenjena najprej molitvi pri Božjem grobu.
Zjutraj ob 6 h bo blagoslov vode in ognja ter jedil po razporedu, ki je napisan spodaj. Blagoslov ognja, vode in jedil ni tako pomemben kot to, da si vzamemo čas in gremo molit k Jezusu, ki leži v grobu.

Seznam molitve pri božjem grobu:
10.30: Šmihel in ulice v okolici;
11.00: Stranska vas in okolica;
11.30: Irča vas in Brod;
12.00: Košenice, Jedinščica, Regrča vas;
12.30: Drska, Ul. Slavka Gruma, Šegova;
13.00: Srebrniče, Gorenje Mraševo, Vrh, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Petane;
13.30: Škrjanče, Boričevo.

Blagoslov velikonočnih jedil:
10.00: Srebrniče;
10.30: Vrh;
10.50: Mali Podljuben;
11.15: Veliki Podljuben;
11.45: Stranska vas;
12.15: Gornje Lakovnice;
13.30: Irča vas;
14 h, 15 h, 16 h: Šmihel - v župnijski cerkvi;
15 h: Dom starejših občanov.

Na veliko soboto zvečer bo ob 19 h velikonočna vigilija, prva velikonočna sveta maša. Ima več delov, ki simbolizirajo naš prehod iz sužnosti greha v svobodo božjih otrok: začne se s slavjem luči, ki preganja temo (s seboj prinesite sveče). Nato poslušamo Božjo besedo, ki nam govori o zgodovini odrešenja in našem odrešenju, sledi krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub in nato še sveta evharistija.
Ob praznovanju našega odrešenja vam želim, da bi se vedno zavedali, da nas Bog nikoli ne zapusti. Tudi ko se ljudje oddaljimo od njega, on ostane vedno zvest in nas čaka. Žrtvoval je celo svojega Sina, da bi rešil grešnega človeka. 
Jezusovo vstajenje naj nas napolnjuje z upanjem!

Na veliko noč bo pri vseh svetih mašah ofer, namenjen za obnovo stranskega oltarja v župnijski cerkvi.

Na veliko sredo, 12. aprila 2017, se bo pri večerni sveti maši ob 19 h začela birmanska devetdnevnica.  Podprimo letošnje birmance pri njihovi pripravi na prejem darov Svetega Duha.
v torek, 18. aprila 2017, bo ob 18 h srečanje birmancev, njihovih staršev in botrov z birmovalcem prelatom Janezom Grilom. Ob 19 h bo sledila sveta maša, med katero bo g. birmovalec spovedoval. Priložnost za sveto spoved imate predvsem starši in botri birmancev.
Slovestnost svete birme bo v soboto, 22. aprila 2017 ob 10 h.

Krščevanje v mesecu aprilu bo 23. aprila 2017 med sveto mašo, v mesecu maju pa 21. maja 2017 po sveti maši.

 Bralci Božje besede
16. 4. 2017

6.30: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Monja Pust in Marija Kompan
10.30: Bernarda in Marko Hrovat
23. 4. 2017
7 h: Stanka Kotnik in Dominik Hrovat
9 h: Marta Šuštarič in Fani Pavlin
10.30: Zorka Hrovat in Klara Brudar
30. 4. 2017
7 h: Marko Berkopec in Mihael Blatnik
9 h: Klavdija in Gašper Kavšek
10.30: Anamarija Brudar in Eva Plut

Čiščenje župnijske cerkve
Pred veliko nočjo:
Irča vas;
pred 22. 4.: Brod in Šalijeva ulica;
29. 4.: Srebrniče, Gorenje Mraševo, Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Petane.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu   aprilu čistijo in krasijo verniki iz Rakovnika.