Kapela Rožnoverske Matere Božje na šmihelskem pokopališču

Tik pred Šmihelom leži na položnem hribčku za nizkim kamnitim zidom farno pokopališče. Prej je bilo pokopališče pri župnijski cerkvi, leta 1832 pa so ga prestavili na sedanji prostor.

Sredi pokopališča stoji majhna, osmerokotna kapela Rožnovenske Matere Božje. Blagoslovljena je bila na praznik sv. Mihaela leta 1833. Vanjo so za časa župnika Jurija Zupana (1821 - 1840) iz župnijske cerkve prenesli Marijin oltar, ki je stal ob slavoločni steni. V kapeli so bile tudi podobe petnajstih skrivnosti rožnega venca. Kapela je imela tudi 20 kg težak bronast zvon, ki so ga pobrali v prvi svetovni vojni. Nov železni zvonček je bil kupljen leta 1939. Kapelo so temeljito obnovili v letih 1939 - 1940.

Oltar je skromno mizarsko delo. V osredji niši kraljuje kip Marije Kraljice z Detetom, baročno delo iz 2. polovice 18. stoletja. Marija in Jezušček sta okronana z lepima baročnima kronama. V desni niši je kip Frančiška Ksaverija z gorečim srcem na prsih. Redek ikonografski motiv ponazarja Frančiškovo gorečo ljubezen do Boga. Elegantna baročna figura ima stilne značilnosti 2. polovice 18. stoletja. V levi niši je kip sv. Janeza Evangelista s knjigo in kelihom v roki. Prazen božji grob zapira mojstrsko kovana baročna mreža.

V skladno ubrani notranjščini kapele so tik pod kupolastim obokom nanizane podobe petnajstih skrivnosti rožnega venca (veseli, žalosti in častitljivi del). Njihove stilne značilnosti izhajajo iz izročila podobarskih delavnic v Kranju iz začetka 19. stoletja.