Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 1. 05. 2017

Številka 7

 

Obvestila
Teden molitve za duhovne poklice

»Gnani po Duhu za poslanstvo!« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo obhajali od 30. aprila do 7. maja 2017. »Kdor se je pustil pritegniti Božjemu glasu in začel slediti Jezusu, kmalu odkrije v sebi neustavljivo željo, da bi ponesel evangelij svojim bratom z evangelizacijo in s služenjem v ljubezni«, piše papež Frančišek v poslanici za 54. Svetovni dan molitve za duhovne poklice. Misijonarsko razsežnost krščanskega poklica poživimo v nas samih in bodimo iznajdljivi, ko jo prebujajmo v drugih.

Začenjamo mesec maj, ki je posvečen Materi Božji. Otroci in odrasli povabljeni, da se udeležujete šmarnic, pri katerih bomo Marijo vsak dan častili in se ji priporočali, da v nebesih posreduje pri Bogu za nas. Šmarnice bodo vsak dan pri večerni sveti maši v Šmihelu, v Dolenjih Lakovnicah pri križu ob 20 h in v Velikem Podljubnu pri kapelici ob 19.30.

Družinske svete maše
Na ŽPS smo se dogovorili, da bomo enkrat na mesec imeli družinske svete maše ob nedeljah ob 10.30. Ena od družin prevzame pobudo in k sodelovanju povabi še eno ali dve drugi družini. Te družine pripravijo besedila (npr. uvod v mašo, prošnje, uvod v očenaš, uvod v pozdrav miru, zahvale po obhajilu …). Zaželeno je, da sodeluje čim več članov družin. Vse skupaj koordinira članica ŽPS.
Veliko je razlogov, zaradi katerih se je vredno potruditi za sodelovanje pri sv. mašah in k sodelovanju pritegniti tudi druge družine, ki morda same ne bi nikoli pristopile k temu.
Če boste v prihodnjih mesecih povabljeni, da sodeluje tudi vaša družina, ne odklonite. Naj nam Gospod nakloni vztrajnosti in poguma pri tovrstnem sodelovanju družin pri svetih mašah, Svetega Duha pri pripravi besedil, veselja pri pričevanju za Boga in milost, da bi tako s sodelovanjem pri družinskih mašah kot življenjem nasploh izpolnjevali Božjo voljo!

V nedeljo, 7. maja 2017, ob 10.30 bo pri podružnični cerkvi na Cerovcu žegnanje za sosesko. Lepo vabljeni verniki iz vse župnije.

Srečanje za starše letošnjih prvoobhajancev bo v sredo, 10. maja 2017, ob 19.30 v župnijski cerkvi. Prosim, da se sestanka udeležite vsi, ker bo to zadnji sestanek.

Krščevanje v mesecu maju bo v nedeljo, 21. maja 2017.
Priprava na krst bo 17. maja 2017 ob 19 h v Šmihelu v Baragovem zavodu.

V ponedeljek, 8. maja 2017, ob 20 h lepo vabljeni člani Župnijskega pastoralnega sveta na srečanje ob pripravi na novomeški misijon, ki ga bomo imeli v novembru leta 2018. Srečanja se bomo udeležili člani iz treh novomeških župnij: stolnice, kloštra in Šmihela. Med nami bo voditelj misijona p. Branko Cestnik.

Darovi za obnovo oltarja v župnijski cerkvi:
Starši birmancev namesto okrasitve za birmo: 400 €; družina Jakše, Brod: 100 €; namesto cvetja na grob + Janeza Goloba, darovali sinovi sosedje 40 €; neimenovani 30 €.
Bog poplačaj!

Pogrebi v aprilu:
Ljudmila Vidmar, Brod,
rojena leta 1935; + 2. 4. 2017,
Janez Golob, Šmihelska cesta,
rojen leta 1933; + 17. 4. 2017,
Lida Ivana Komel, Nova Gorica,
rojena leta 1923; + 22. 4. 2017,
Martina Golob, Birčna vas,
rojena leta 1943; + 25. 4. 2017.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Krsti v marcu:
Tenej Brezar, Pot v Gaj;
Filip Žagar, Vrh pri Pahi.

Krsti v aprilu:
Sofija Vrtačič Zalar, Ulica na Hribu.
Iskrene čestitke novokrščencem, njihovim staršem in botrom!

Bralci Božje besede
7. 5. 2017

7 h: Darja Petkovič in Marko Berkopec
9 h: Tadeja in Miran Kolenc
10.30: Tadeja in Andrej Špes
14. 5. 2017
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Daša in Iztok Kavšek
10.30: Erika Lozar in Irena Brudar
21. 5. 2017
7 h: Stanka Kotnik in Dominik Hrovat
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Slavi in Alan Pavlič

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
6. 5.: Škrjanče, Boričevo in Vorančeva ulica;
13. 5.: Šmihel in Smrečnikova ulica;
20. 5.: Volčičeva, Westrova in Cesarjeva ulica.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu maju čistijo in krasijo verniki iz Stranske vasi.