Avtor: župnik Objavljeno: 29. 10. 2017

Številka 12

 

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo  in  nasle-dnjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu svetega očeta (npr. “Oče naš”, “Zdrava Marija” in “Slava Očetu”).
Odpustek lahko darujemo tudi za duše v vicah.

Molitve in svete maše na pokopališčih:
Šmihel: 1. november 2017 ob 10.30 sv. maša v župnijski cerkvi, nato molitev na pokopališču (11.30). Ob 17 h molitev rožnih vencev za rajne.
Srebrniče: 1. november 2017 ob 14 h, mašuje gospod škof Andrej Glavan.
Stranska vas: 1. november 2017 ob 9 h in 2. novembra 2017 ob 17 h.

Z 2. novembrom bomo vsak večer pri večerni sveti maši po obhajilu molili za vse rajne, ki ste jih priporočili v molitveni spomin. Vsak dan se bomo še posebej spomnili nekaterih izmed vaših rajnih in jih tisti dan imenovali. Povabljeni, da se vsaj tisti dan udeležite svete maše in jo darujete za rajne.
Če kdo še ni oddal lista z imeni rajnih, naj to stori čim prej.

S 1. novembrom 2017 začnemo sprejemati namene svetih maš za leto 2018. Če želite, da bo sveta maša za vaše rajne na točno določen dan, je potrebno naročiti sveto mašo od 4 do 5 mesecev v naprej.
Vedno pa sprejemamo za svete maše, ki jih oddamo duhovnikom, ki nimajo namenov za svete maše ali jih nimajo dovolj.

V nedeljo, 5. novembra 2017, bomo obhajali zahvalno nedeljo, ki nas spodbuja, da se še bolj zavemo za vse dobrine, darove in milosti, ki jih vsak dan prejemamo od različnih dobrotnikov. Bogu hvala!
Duhovnika se zahvaljujeva vsem vernikom, ki na različne načine skrbite za naju.
Na zahvalno nedeljo bo darovanje za župnika. To je tudi edini ofer v letu, ki je namenjen za duhovnika. Bog vam poplačaj za vse vaše darove.

Letošnji birmanci in prvoobhajanci se že pripravljajo na prejem zakramentov. Prav je, da vsi farani vemo, kdo so tisti, ki se pripravljajo na prejem zakramenta svete birme in obhajila ter spovedi. Zato se nam bodo birmanci predstavili pri sveti maši v nedeljo, 5. novembra 2017, ob 10.30, prvoobhajanci pa v nedeljo, 12. novembra 2017, ob 10.30. Farani boste povabljeni, da si izberete enega birmanca oziroma prvoobhajanca in ga celo leto podpirate z molitvijo in nanj kličete božjega blagoslova.

Mladi lepo vabljeni na duhovno obnovo, ki bo od petka do sobote zvečer (10.–11. november 2017) v Leničevem domu pri Kostanjevici na Krki. Vodil ga bo kaplan iz Šentjerneja, g. Boštjan Gorišek. Z nami bodo na duhovni obnovi tudi mladi iz stolne in frančiškanske župnije. Prijavite se pri župniku.

V soboto, 18. novembra 2017, bosta v  Šmihelu dve srečanji: 
- ob 9 h bo v župnijski cerkvi srečanje za člane župnijskih pastoralnih svetov iz novomeške dekanije;
- srečanje ob pripravi na misijon v Novem mestu 2018 bo ob 16 h v veliki dvorani Baragovega zavoda za zakonce in starše.
Obakrat bosta med nami zakonca Gregor in Melita Čušin. Lepo vabljeni! 
 
Krščevanje v mesecu novembru bo v nedeljo, 26. novembra  2017,  po  polenajsti sveti maši. Priprava na krst bo v sredo, 15. novembra 2017, ob 18 h v Šmihelu.

Darovi za obnovo oltarja:
Neimenovani 1000 €, 500 €, 200 € (7 x), 100 € (4 x), 50 € (4 x), družina Kapš 330 €, Slovenski ekumenski zbor 150 €.
Namesto cvetja na grob + Ivana Hrovata darovali prijatelji in sorodniki 200 €.

Oddane svete maše:
V zahvalo (2 x); po namenu; v zahvalo patru Piju;
Za + Branka Vrbinca darovali: družina Gazvoda; družina Kolenc; Alojzija Vrbinc; Miran Vrbinc z družino; Tone in Mimi Jerele; Anica z Martinom; Maja z Juretom; družina Možina (2 x); družina Saje iz Čemš.
Za + Jožeta Brudarja darovali: družina Pavlin; družina Kelvišar; Tončka Mrak.
Za + Janeza Bartlja darovali: družina Železnik; Majda z družino.
Za + Ivana Hrovata darovali: vaščani (3 x); družina Rauh (5 x); družina Pancar; Anica Kovačič; družina Trček; družina Špes (2 x); Lado in Lojzka Kovačič; neokatehumeni (7 x); družina Kolenc; sorodniki (3 x); družina Pust (2 x); Mimi Avbar.

Bralci Božje besede:
5. 11. 2017

7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Daša in Iztok Kavšek
10.30: Zorka Hrovat in Klara Brudar
12. 11. 2017
7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Tadeja in Andrej Špes
19. 11. 2017

7 h: Darja in Marko Berkopec
9 h: Monja Pust in Marija Kompan
10.30: Tinka Cvetković in Anamarija Brudar

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
4. 11.: Drska;
11. 11.: Šegova ulica, hišne št. 1–11;
18. 11.: Šegova ulica, hišne št. 12–121.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu novembru čistijo in krasijo verniki iz Stranske vasi.