Sveti nadangel Mihael

Je zavetnik katoliške cerkve zoper kneza teme in malikovalstvo, katerega ime pomeni »kdo je kakor Bog«. Po svetopisemskem izročilu je nadangel Mihael kot bleščeč vojak na čelu nebeške vojske premagal Satana in ga pahnil v peklensko brezno.
Za časa pokristjanjevanja so mu, bojevniku zoper poganstvo, posvečali cerkve, postavljene na razvalinah ali v bližini poganskih svetišč. Posvečali so mu tudi krstne cerkve ali kapele ob vodah, saj je duše, ki jih je iztrgal peklenskemu breznu, pripeljal v naročje Cerkve.
Mihael je tudi spremljal duše rajnih na oni svet, zato so mu bile v srednjem veku posvečene številne pokopališke kapele.
Po ljudskem verovanju bo nadangel Mihael ob poslednji sodbi tehtal duše, zato ga navadno upodabljajo kot viteza, ki stoji ob premaganem Satanu z mečem v eni in tehtnico v drugi roki.
Sveti nadangeli Mihael, Rafael in Gabrijel godujejo 29. septembra.