Avtor: župnik Objavljeno: 14. 01. 2018

Nameni svetih maš

PON, 15. januar

Absalom, škof

18.00

 

+ Alojzij Muhič, 7. dan

++ starši, bratje in sestre iz družine Kulovec

TOR, 16. januar

Marcel, papež

18.00

+ Jože Perko (dar. Slavko Burger z družino)

SRE, 17. januar

Anton (Zvonko)

18.00

 

++ iz družine Pogačar

++ starši Mihalič in Nežka Medle

ČET, 18. januar

Marjeta Ogrska,

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Edica Povše, 7. dan

+ Jože Gričar, obl.

PET, 19. januar

Makarij, opat

17.00 Stran. v.

18.00

+ Franc Grubar, 7. dan

+ Tatjana Rifelj, obl. in ++ sorodniki

SOB, 20. januar

Fabijan i Boštjan, muč.

15.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Mihael Bobnar, 7. dan

+ Branko Vrbinc (dar. družina Bojanc)

NED, 21. januar

3. med letom

Neža (Janja), mučenka

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Zvone, Irena in starši Vidmar, brat Slavko, nečak Brane

+ Jože Štine, obl.

+ Ciril Zupančič, obl.

PON, 22. januar

Vincencij, diakon

18.00

 

+ Marija Pečauer, 7. dan

++ iz družine Šušteršič in + Angela Derganc

TOR, 23. januar

Henrik, duhovnik

7.00

18.00

po namenu

+ Alojz Hrovat, obl.

SRE, 24. januar

Frančišek Saleški, škof

18.00

 

+ Silva Lovko, obl. in + Alojz Lovko

++ iz družine Fink, Brod

ČET, 25. januar

Spreobrnjenje ap. Pavla

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Janez Kikelj, 7. dan

+ Renata Bevc (dar. Franc Bevc)

PET, 26. januar

Timotej in Tit

17.00 Stran. v.

18.00

+ Janez Bartolj (dar sestra Marija z družino)

++ iz družine Hrovat, Irča vas

SOB, 27. januar

Angela Merici

15.00 DSO

18.00

 

po namenu

++ iz družine Petan

+ Albin Staniša in ++ iz družine Staniša

NED, 28. januar

4. med letom

svetopisemska

Tomaž Akvinski

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Alenka, Suzana in Milan Blatnik

+ Franc Hutevec, obl.

+ Janez Piškurič

PON, 29. januar

Valerij, škof

18.00

+ Dušan Simčič

TOR, 30. januar

Martina, mučenka

17.00 Stran. v.

18.00

+ Jože Klobučar, 30. dan

+ Elizabeta Perašin, obl.

SRE, 31. januar

Janez Bosko

18.00

++ Ana in Alojz Jakše ter ++ iz družin Jakše, Podgrad

ČET, 1. februar

Brigita Irska, opatinja

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Jože Urbančič, obl.

za zdravje

PET, 2. februar

Jezusovo darovanje

18.00

 

+ Jože Klemenčič, obl.

+ Jože Kastrevc

SOB, 3. februar

Blaž, škof

15.00 DSO

18.00

po namenu

+ Slavko Primc, obl.

NED, 4. februar

5. med letom

Leon, mučenec

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Terezija in Jože Rozman, obl.

+ Janez Bučar, obl.

+ Jože Mišjak, obl.