Avtor: župnik Objavljeno: 26. 02. 2018

Nameni svetih maš

PON, 26. februar

Aleksander (Branko)

18.00

 

+ Jožef Golob, obl.

++ iz družine Medic, Birčna vas

TOR, 27. februar

Gabrijel ŽMB, red

7.00

18.00

+ Franc Kotnik

+ Stanislav Jakše, obl.

SRE, 28. februar

Ožbolt, škof

18.00

 

+ Anton Hrovat, obl.

v zahvalo za zdravje (L)

ČET, 1. marec

Albin (Zorko), škof

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Martin Hrastovšek, 30. dan

+ Alojzij Dragman (dar. Anica z družino)

PET, 2. marec

Neža Praška, dev.

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Dragica Jenič (dar. družina Žagar, Birčna vas)

+ Marjan Mevžek, obl.

++ starši in brat Tone Turk

SOB, 3. marec

Kunigunda, cesarica

15.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Stanislav Štepec, 7. dan

+ Milka Berkopec

NED, 4. marec

3. postna

Kazimir

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Jože Kastrevc

++ starši Brkopec in Gazvoda ter Jože Gazvoda

++ iz družine Bartolj, Birčna vas

PON, 5. marec

Hadrijan, mučenec

18.00

 

+ Alojz Jerič, obl.

+ Ana Vesel

TOR, 6. marec

Fridolin, opat

7.00

18.00

po namenu

++ iz družine Košir

SRE, 7. marec

Perpetua in Felicita, mučenki

18.00

 

+ Aldo Šinkovec, obl.

za zdravje v družini (L)

ČET, 8. marec

Janez od Boga

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Ivan Hrovat (dar. žena in otroci)

+ Ivan Gazvoda (dar. družina Mervič)

PET, 9. marec

Frančiška Rimska

18.00

 

+ Alojzij Dragman (dar. družina Kocjan)

+ Janez Piškurič in ++ starši Rajer

SOB, 10. marec

40. mučencev

15.00 DSO

18.00

po namenu

++ starši Vesel in + Dragica Mirtič

NED, 11. marec

4. postna

Benedikt, škof

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Alojz in Ljudmila Ljubi, obl

po namenu

++ iz družine Bartolj, Birčna vas

PON, 12. marec

Justina, redovnica

18.00

 

+ Slavko Poglajen, 30. dan

+ Stanko Zorko

TOR, 13. marec

Kristina, mučenka

7.00

18.00

 

po namenu

++ iz družine Lozar

+ Ivan Burger, obl.

SRE, 14. marec

Matilda, kralica

18.00

 

+ Matilda Šinkovc

v zahvalo za srečno operacijo

ČET, 15. marec

Klemen, redovnik

9.00 DSO

18.00

po namenu

+ Jože Perko (dar. družina Gliha)

PET, 16. marec

Hilarij Oglejski

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Janez Bartolj (dar. družina Hutevec, Dol. Lakovnice)

+ Dušan Šegedin, obl.

+ Jože Brudar (dar. družina Jenič, Stranska vas)

SOB, 17. marec

Partik, škof

15.00 DSO

18.00

po namenu

++ Mirko in Hedviga Hrovat

NED, 18. marec

5. postna - tiha

Ciril Jeruzalemski

7.00

9.00

10.30

15.00 Ljuben

za žive in pokojne farane

++ Jože in Pepca Gričar

+ Jože Tratnik, obl.

po namenu