Avtor: župnik Objavljeno: 19. 03. 2018

Nameni svetih maš

PON, 19. marec

Jožef, Jezusov rednik

18.00

 

+ Jožef Golob

++ starši Lozar, brat Jože in sestra Jožefa

TOR, 20. marec

Klavdija, muč

7.00

18.00

++ Martin in starši Šašek, obl.

+ Jože Jeriček, obl.

SRE, 21. marec

Nikolaj iz Flüe

18.00

 

+ Franc Šter, obl.

++ Gabrijela in Franc Tomažin

ČET, 22. marec

Lea, spokornica

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Rudi Rifelj, 7. dan

+ Vojko Pilih, obl. in ++ starši Barantin

PET, 23. marec

Turibij, škof

17.00 Stran. v.

18.00

 

++ Jožefa Golob, obl. in ++ starši Golob

+ Srečko Fridl, obl.

++ Janez in Minka Tratnik, obl.

SOB, 24. marec

Gospodovo oznanjenje

15.00 DSO

18.00

 

+ Julijana Samida

+ Tadeja Zupančič

++ Zvone in Irena Vidmar

NED, 25. marec

cvetna nedelja

Rebeka, svetopisemska žena

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ starši Kavšek, Brod

++ iz družine Koklič

++ Ivanka, Slavko in Jožefa Hrovat

PON, 26. marec

Larisa (Lara), muč

19.00

+ Pavel Žagar, obl.

TOR, 27. marec

Rupert, škof

19.00

 

+ Marijan Sitar, 30. dan

+ Marjan Pavlič

SRE, 28. marec

Bojan

19.00

 

++ Stipo Marijan, obl. in ++ iz družine Marijan

++ Alojz in Silva Lovko

ČET, 29. marec

veliki četrtek

19.00

+ Karel Gačnik, obl.

PET, 30. marec

veliki petek

15.00

19.00

križev pot

obredi velikega petka

SOB, 31. marec

velika sobota

19.00

 

+ Ciril in ++ iz družine Klemenčič

v zahvalo za odrešenje

NED, 1. april

velika noč

Irena, mučenka

6.30

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

15.00 DSO

za žive in pokojne farane

+ župnik Adolf Mežan

+ Jože Hrastar, obl. in ++ starši Hrastar in Anžlovar

+ Franc Gorenc, obl.

po namenu

PON, 2. april

velikonočni ponedeljek

9.00

19.00

++ starši Ravbar

+ Jože Lozar

TOR, 3. april

Sikst I., papež

7.00

19.00

po namenu

+ Franc Medic, obl.

SRE, 4. april

Izidor, škof

19.00

 

+ Alojz Jakše

+ Drago Gril

ČET, 5. april

Vincenc Ferer, duhovnik

9.00 DSO

19.00

 

po namenu

++ Ljudmila in Franc Vidmar

+ Marta Uhan (dar. vaščani)

PET, 6. april

Viljem, opat

18.00 Stran. v.

19.00

+ Franc Grubar (dar. družina Mlakar)

+ Mirko Hrovat, obl.

SOB, 7. april

Janez, duhovnik

15.00 DSO

19.00

po namenu

+ France Bukovec, Mraševo

NED, 8. april

bela nedelja

Valter, škof

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Terezija Petan, obl.

++ iz družin Hutevec in Medic

+ Frančiška Božič in ++ iz družine Petan