Šmarnice na Lakovnicah

Tudi v letošnjem letu smo se na Lakovnicah skozi cel mesec maj ob vaškem znamenju srečevali pri šmarnični pobožnosti. Okrog 20 se nas je vsak večer zbralo in smo poleg zgodbe o misijonarju Frideriku Ireneju Baragi molili rožni venec. Molitev je še posebej dobila pomen, saj smo otrokom na začetku meseca razdelili kartončke, na katerih so imeli natančna navodila za molitev rožnega venca. Prav v veselje je bilo gledati deklice, kako suvereno so molile naprej in se izmenjavale v vodenju molitve. Predvsem Lara, Loti in Sanja so se odlično odrezale. Veseli smo bili, da nas je tudi letos prav toplo sprejela Silva Hutevec, ki je vsakič pripravila stole in klopi in nas gostila v domači kuhinji, kadar vreme ni bilo primerno za molitev na prostem. Šmarnice so bile še posebej slovesne, saj smo imeli v svoji sredi nov kip Marije, ki so ga Hutevčevi naročili iz Međugorja prav za pobožnost šmarnic.

Ob koncu meseca smo se tako mladi kot stari strinjali, da bomo vsakodnevno druženje pogrešali in da se bomo tudi naslednje leto z veseljem ponovno srečevali.

Andreja Bartolj Bele