Avtor: župnik Objavljeno: 26. 08. 2018

Nameni svetih maš

PON, 27. avgust

Monika

19.00

 

++ iz družine Rauh in Tesari

+ Frančišek Kotnik (dar. sosedje)

TOR, 28. avgust

Avguštin, škof

19.00

 

za blagoslov v družinah Rozman in Barborič

 

SRE, 29. avgust

Muč. J. Krstnika

19.00

 

++ Janez in Marija Bučar ter Marija Dular

za blagoslov pri delu

ČET, 30. avgust

Feliks (Srečko), mučenec

9.00 DSO

19.00

 

po namenu

+ Antonija Blažič, 7. dan

+ Franc Bartolj (dar. vaščani)

PET, 31. avgust

Pavlin, škof

18.00 Stran. v.

19.00

 

poljska sv. maša (Lakovnice)

+ Marija Jantolek (dar. sestra Slavka)

za zdravje

SOB, 1. sep.

Tilen (Egidij)

15.00 DSO

19.00

++ iz družine Hrastar

+ Tadeja Zupančič

NED, 2. sep.

22. med letom

Marjeta, devica

7.00

9.00

10.30

10.30 Cerovec

++ Rozalija in Matija Štukelj, obl.

++ iz družine Kastelic, Vrh

za žive in pokojne farane

++ Alojz, Marija in iz družine Šušteršič

PON, 3. sep.

Gregor Veliki

19.00

 

+ Slavko Vidmar, obl.

++ Jože, starši in sestre Štravs

TOR, 4. sep.

Rozalija, devica

7.00

19.00

+ Franc Brunek, obl.

+ Mihael Bobnar (dar. sosedje)

SRE, 5. sep.

Mati Terezija, red

19.00

 

+ Stanislav Klobučar, 7. dan

++ Urška in Jože Vesel

ČET, 6. sep.

Zaharija, prerok

9.00 DSO

19.00

 

po namenu

++ Gabrijela Tomažin, obl. in Franc Tomažin

++ Marija, Anton in Janez Jakše

PET, 7. sep.

Regina, mučenka

18.00 Stran. v.

19.00

 

+ Jože Klobučar (dar. Trnje 33)

+ Matija Južnič, obl.

++ iz družine Golobič

SOB, 8. sep.

rojstvo Device Marije

15.00 DSO

19.00

po namenu

+ Milan Hrastar, obl. in starši Hrastar in Miklič

NED, 9. sep.

23. nedelja med letom

Peter Klaver, red

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Jožefa Mervič in Alojz Šimc, obl.

+ Neža Golob in ++ iz družin Golob, Šraj in Jakše

++ Ivan in Veronika Klobučar, obl.

PON, 10. sep.

Nikolaj Tolentinski

19.00

 

+ Jože Perko, obl.

+ Marija Tihi, obl.

TOR, 11. sep.

Bonaventura, red

19.00

+ Ivan Hrovat

SRE, 12. sep.

Marijino ime

19.00

+ Martin Pirkovič, obl.

ČET, 13. sep.

Janez Zlatousti

9.00 DSO

19.00

po namenu

+ Janez Fink, 30. dan

PET, 14. sep.

Povišanje sv. Križa

18.00 Stran. v.:

19.00

+ Bojan Vovk (dar družina Vovk)

++ iz družine Plut

SOB, 15. sep.

Žalostna Mati Božja

15.00 DSO

19.00

po namenu

+ Stanislav Bobnar

NED, 16. sep.

24. nedelja med letom

Kornelij, papež

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Slavko, Jožica in sin Miro Marolt

++ Ljudmila in Martin Turk, obl.

+ Franc Bartolj (dar. vaščani)