Avtor: župnik Objavljeno: 7. 10. 2018

Številka 12

 

Obvestila
Katehumenat, priprava odraslih na zakramente
, bo tudi letos potekal pri frančiškanih v Novem mestu. Prvo srečanje bo v nedeljo, 7. oktobra 2018, ob 20 h. Informacije dobite pri p. Marku Novaku na tel.: 041 742 721.

Srečanje za starše letošnjih prvoobhajancev in birmancev bo v sredo, 10. oktobra 2018, ob 18.30 v župnijski cerkvi.

Srečanje zakonskih jubilantov bo v nedeljo, 21. oktobra 2018, pri sveti maši ob 10.30. Vsi, ki obhajate 5-, 10-, 15-, 20- itd. letnico skupnega zakonskega življenja, vabljeni, da se prijavite, da se bomo pri sveti maši Bogu zahvalili za vsa ta leta skupnega življenja.
Povabljeni tudi tisti zakonci, ki sedaj živijo v drugih župnijah, pa so se poročili v Šmihelu. Prosimo sorodnike le-teh, da jim posredujete naše vabilo.

V nedeljo, 21. oktobra 2018 ob 16 h bo v župnijski cerkvi v Prečni revija cerkvenih pevskih zborov iz naše dekanije. Lepo vabljeni!

Krščevanje v mesecu oktobru bo v nedeljo, 28. oktobra 2018, ob 11.30. 
Priprava na krst bo 17. oktobra 2018 ob 19 h v Baragovem zavodu v Šmihelu.

V cerkvi lahko že vzamete liste za molitve za rajne v mesecu novembru. Izpolnjene liste vrnite čim prej, najpozneje do nedelje, 21. oktobra 2018, v nabiralnik pri glavnem izhodu iz cerkve ali v zakristiji.

Slovenski škofje so na svoji redni seji 4. junija 2018 potrdili spremembo višine daru za svete maše in druge darove oz. štolnine, ki so stopili v veljavo s 1. julijem 2018.
Darovi in štolnine so svetovani. Če kdo zaradi finančne stiske ne bi mogel nameniti daru v višini, kot je predlagana, lahko prav tako naroči sveto mašo, prosi za krst otroka ali prosi za cerkveno poroko. Svete maše in zakramenti so Božji darovi in zato se jih ne plačuje. Darovi, ki jih verniki ob tem namenite, so duhovnikov dohodek. Drugih prihodkov, razen darov vernikov, duhovniki nimamo. Za svoje delo ne prejemamo plače ne od države ne od škofije. Duhovnika vzdržuje občestvo z darovi, namenjenimi izrecno zanj. Darovi v pušico niso duhovnikovi, ampak župnijski in z njimi se financira pastoralne dejavnosti ter vzdržuje in obnavlja vse župnijske nepremičnine ter pokriva tekoče stroške.

Pri sestrah Hčerah Marije pomočnice v Baragovem zavodu bodo potekale Svetopisemske urice za otroke od 3. do 6. leta. Spoznavali boste čudovite dogodke iz Svetega pisma, ki govorijo o Božji dobroti in ljubezni. Prvo srečanje bo v sredo, 10. oktobra 2018, od 17.15 do 18.15. Informacije dobite pri s. Mariji Zabret, tel.: 031 574 616; e-pošta: zabret.marija@gmail.com.

Pogrebi od aprila do septembra:
Astrivoj Hudorovac, Stranska vas;
Breda Brajdič, Poganška ulica;
Franc Bartolj, Irča vas;
Ana Bartolj, Birčna vas;
Marija Jantolek, Šmihel;
Frančišek Kotnik, Šmihel;
Franc Šlaun; Dolenje Lakovnice;
Franc Bašelj, Jama;
Alojz Zupančič, Ob Težki vodi;
Ivan Golob, Ob Težki vodi;
Anton Knafeljc, Šmihel;
Alen Furau, Škrjanče;
Marija Muhič, Mali Podljuben;
Peter Bukovec, Birčna vas;
udolf Martinič, Ul. Slavka Gruma;
Darko Cerovšek, Rakovnik;
Alojz Ajdišek, Stranska vas,
Majda Rifelj, Nad mlini;
Janez Novak, Westrova;
Jožefa Macele, Smrečnikova;
Janez Fink, Drska;
Antonija Blažič, Irča vas;
Stanislav Klobučar, Smrečnikova;
Dragutin Žučak, Šegova ulica;
Sonja Praznik Cujnik, Ob Težki vodi;
Janez Golob, Stranska vas;
Jan Turk, Pod Šipčevim hribom.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Krsti od aprila do septembra:
Žan Kosem, Vrh pri Ljubnu;
Leon Kokošin, Narvik, Norveška;
Jurij Lindič, Gorenje Mraševo;
Gloria Bukovec, Ljuben;
Nuša Koncilja, Župnca;
Julija Pokorny, Drska;
Nik Seničar, Smolenja vas;
Lana Pirc, Birčna vas;
Leon Palčič, Šmihel;
Ajda Kastelic Cerjak, Rakovnik;
Lana Vuković, Ul. Slavka Gruma;
Nastja Kastelic, Vrh pri Ljubnu;
Žana Hutevec, Dolenje Lakovnice;
Nik Popović, Šmihelska cesta;
Rok Kobe, Stranska vas;
Valentina Zupančič, Pot v Gaj;
Lukas Per, Krallova;
Mia Bartolj, Dolenje Lakovnice;
Alisa Lindič, Smrečnikova;
Amelia Zaletelj, Ul. Slavka Gruma;
Gal Tajner, K Roku;
Lili Vovk, Ob Težki vodi;
Patrik Beg, Skalna ulica, Otočec.
Iskrene čestitke novokrščencem, njihovim staršem in botrom.

Bralci božje besede:
14. 10. 2018

7 h: Stanka Kotnik in Dominik Hrovat
9 h: Fani Pavlin in Lojze Bojanc
10.30: Marija Plut in Terezija Balkovec
21. 10. 2018
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9.00: Daša in Iztok Kavšek
10.30: Erika Lozar in Irena Brudar
28. 10. 2018
7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Monja Pust in Marija Kompan
10.30: Zorka Hrovat in Klara Brudar

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
13. 10.:
Regrča vas in Jedinščica;
20. 10.: Ob Težki vodi;
27. 10.: Košenice.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu oktobru čistijo in krasijo verniki iz Stranske vasi.