Avtor: župnik Objavljeno: 29. 10. 2018

Številka 13

 

Obvestila
Pred nami so dnevi, ko bomo imeli v mislih še posebej vse naše rajne. Predvsem se nanje spomnimo z molitvijo in obiskom svetih maš. Rajnim lahko darujemo tudi odpustke, zato se potrudimo, da bomo na to pripravili svoje duše in nato pomagali našim rajnim po svojih močeh. Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo in naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu svetega očeta (npr. “Oče naš”, “Zdrava Marija” in “Slava Očetu”).

V sredo, 31. oktobra 2018, ob 20 h bo v Ločni na pokopališču molitev mladih iz Novega mesta za vse rajne. Z mladimi iz naše župnije se dobimo ob 19.40 pri župnijski cerkvi, od koder bomo šli skupaj v Ločno. Lepo vabljeni!

Molitve in svete maše na pokopališčih:
Šmihel: 1. november 2018 ob 7 h, 9 h in 10.30 sv. maša v župnijski cerkvi. Po zadnji sveti maši bomo v sprevodu odšli na pokopališče v Šmihelu, kjer bo molitev ob 11.30. Ob 17 h v župnijski cerkvi molitev rožnih vencev za rajne.
2. november 2018 ob 8 h bo sveta maša v kapeli na pokopališču v Šmihelu in nato molitve za rajne.
Srebrniče: 1. november 2018 ob 14 h, mašuje gospod škof Andrej Glavan. Po sveti maši bo še molitev na pokopališču.
Stranska vas: 1. november 2018 ob 9 h in 2. novembra 2018 ob 17 h.

Od 2. novembra naprej bomo vsak večer pri večerni sveti maši po obhajilu molili za vse rajne, ki ste jih priporočili v molitveni spomin. Vsak dan se bomo še posebej spomnili nekaterih izmed vaših rajnih in jih tisti dan imenovali. Povabljeni, da se vsaj tisti dan udeležite svete maše in jo darujete za rajne. Razpored molitev je priložen tiskanim oznanilom. Če kdo še ni oddal lista z imeni rajnih, ali pa je prišlo do kakšne napake, to sporočite čim prej.

S 1. novembrom 2018 začnemo sprejemati namene svetih maš za leto 2019. Če želite, da bo sveta maša za vaše rajne na točno določen dan, je potrebno naročiti sveto mašo od 4 do 5 mesecev vnaprej.
Vedno pa sprejemamo za svete maše, ki jih oddamo duhovnikom, ki nimajo namenov za svete maše ali jih nimajo dovolj.

V nedeljo, 4. novembra 2018, bomo obhajali zahvalno nedeljo, ki nas spodbuja, da se še bolj zavemo za vse dobrine, darove in milosti, ki jih vsak dan prejemamo od različnih dobrotnikov. Tudi Bogu bodimo hvaležni za vse, kar prejmemo. Veliko je stvari v našem življenju, ki se nam zdijo samoumevne, pa se jih zavemo šele takrat, ko jih izgubimo. Naj nas zahvalna nedelja spodbudi, da bomo hvaležni za vse to. Bogu hvala!
Duhovnika se zahvaljujeva vsem vernikom, ki na različne načine skrbite za naju. Naj vam Bog poplača za vso vašo dobroto.
Na zahvalno nedeljo bo darovanje za župnika. To je tudi edini ofer v letu, ki je namenjen za duhovnika. Bog vam poplačaj za vse vaše darove.

Krščevanje v mesecu novembru bo v nedeljo, 18. novembra 2018, ob 11.30. 
Priprava na krst bo 21. novembra 2018 ob 19 h v Šmarjeti.

V soboto, 10. novembra 2018, ob 10 h bo v Baragovem zavodu dekanijsko srečanje članov župnijskih pastoralnih svetov. Člani našega ŽPS lepo vabljeni, da se tega srečanja udeležite.

Približuje se misijon v Novem mestu. V preteklem tednu ste po pošti dobili programsko knjižico. Vabljeni, da si jo podrobno ogledate in si zaznamujete stvari, ki vas zanimajo, da se jih boste udeležili.
Začetek misijona bo v petek, 16. novembra 2018, ob 18 h v novomeški stolnici. Sveto mašo bo daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Tisti dan ne bo svete maše v Šmihelu, ampak se svete maše udeležimo v stolnici.
Bodimo tudi vsi mi misijonarji v svojem okolju in na misijonsko dogajanje povabimo čim več ljudi.

Oddane sv. maše:
v zahvalo p. Piju (3 x); v zahvalo (3 x); na čast p. Piju; + Janez Fink; + Sabina in Karel Humek;
za + Ano Bartolj: mama Zalka (2 x); Fanika in Stane Luzar; pevci iz Stranske vasi; družina Hrovatič; družina Vesel; družina Gril iz Bušinca; družina Zupančič iz Birčne vasi; družina Kralj iz Dolža; družina Vovk (2 x); družina Zupančič; družina Bukovec iz Gorenjega Mraševega.
za + Bojana Vovka: družina Junc; družina Hrovatič.
za + Marijo Jantolek: družina Tomašič; sestrična Slavka ter bratranca Franc in Edo (2 x); družina Habinc.
za + Frančiška Kotnika: sosedje (8 x); Jožica Fink (2 x); družina Pavlin; družina Kramar (2 x); Jožica Fink (2 x).
za + Marijo Muhič: brat Lojze Krašovec (2 x); Joži Gazvoda iz Vinje vasi (2 x); družina Božič iz Vavte vasi; družina Turk iz Podgrada; brat Franc Krašovec (2 x); Igor Krašovec; Marjan Muhič; Avguštin Muhič; Jože Muhič; družina Muhič, iz Petan; družina Kulovec iz Vrha; Milka Mišjak; vaščani (6 x); družina Jakše iz Malega Podljubna; družina Jožef; družina Blažič iz Šmarjeških Toplic; Ivan in Andrej Muhič (2 x).
Svete maše, ki so bile darovane ob pogrebu in niso zapisane med oddanimi svetimi mašami, bodo opravljene v naši župniji in bodo zapisane v razporedu svetih maš, ko bodo prišle na vrsto.

Darovi za obnovo stranskega oltarja:
neimenovani: 500 €, 100 € (3 x), 50 (2 x), 40 €.
Bog poplačaj!

Branje Božje besede
4. 11. 2018
7 h: Stanka Kotnik in Dominik Hrovat
9 h: Marta Šuštarič in Ivanka Železnik
10.30: Tadeja in Andrej Špes
11. 11. 2018
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9.00: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Bernarda in Marko Hrovat
18. 11. 2018
7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Klavdija in Gašper Kavšek
10.30: Tinka Cvetkovič in Anamarija Brudar

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
3. 11.: Lebanova ulica, Ulica Mirana Jarca, 
Šmihelska cesta in Krallova ulica;
10. 10.: Krajčeva ulica;
17. 10.: K Roku.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu novembru čistijo in krasijo verniki iz Birčne vasi.