Bratovščine

Med bratovščinami, ki so delovale v naši župniji, je najstarejša Bratovščina Žalostne Matere Božje. V župnijskem arhivu se je ohranila knjiga njenih članov iz leta 1800.

Naslednji sta Bratovščina svetega rožnega venca iz leta 1884 in Družba peternega škapulirja iz leta 1885.

Leta 1891 je za krajši čas nastala Družba vednega češčenja sv. Jožefa.

Leta 1898 je bila ustanovljena Marijina družba, ki je imela v življenju župnije s svojimi mesečnimi shodi pomembno vlogo. Dekliški Marijini družbi s prvotnim imenom Družba Marijinih hčer se je leta 1902 pridružila Mladeniška Marijina družba.

V arhivu je omenjen tudi zapisnik sej Orlovskega društva iz obdobja 1919 - 1923.

V tridesetih letih je bila ustanovljena Katoliška akcija, leta 1943/44 pa je bilo posvečenje družin Jezusovemu in Marijinemu srcu.