Avtor: župnik Objavljeno: 9. 12. 2018

Nameni svetih maš

PON, 10. december

Judita, SP žena

18.00

 

+ Franc Mervar, 30. dan

+ Lojze Kočevar, obl.

TOR, 11. december

Damaz I., papež

7.00

18.00

+ Rudi Gliha

+ Frančiška Petan, obl. in + Rudolf Petan

SRE, 12. december

Amalija, mučenka

 

9.00 DSO

17.00 Stran. v.

18.00

po namenu

+ Alojzija Golob, 30. dan

++ Zvone in Irena Vidmar

ČET, 13. december

Lucija, mučenka

18.00

 

+ Franc Hren, 30. dan

+ Ljubica Pedešič, obl.

PET, 14. december

Janez od Križa

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Niko Ucman

+ Danica Priselac, obl.

+ Ana Gaperšič

SOB, 15. december

Marija de Rosa, red.

15.00 DSO

18.00

Žalostni Materi Božji v zahvalo

++ iz družin Mervar in Pavlin

NED, 16. december

3. adventna

Albina, mučenka

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

+ Silvija Duh

za žive in pokojne farane

+ Franc Šmajdek, obl.

+ Julij Gorenc

PON, 17. december

Lazar iz Betanije

18.00

 

+ Stanislav Medved, 30. dan

+ Stanko Zorko

TOR, 18. december

Gracijan, škof

18.00

 

+ Jožefa Šušteršič, obl.

+ Marija Bartolj (dar. hčerka Darja Kastelic)

SRE, 19. december

Urban III., papež

 

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Frančišek Kotnik (dar. družini Pezdirc in Balažič)

+ Jože Perko (dar. pevci)

ČET, 20. december

Evgen, mučenec

18.00

 

+ Angela Erjavec, 7. dan

+ Marija Jantolek (dar. sestra Slavka)

PET, 21. december

Peter Kanizij, duhovnik

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Franc Šlaun (dar. družina Turk)

+ Ivan Gazvoda, obl. in ++ starši Vindišman, obl.

++ Janez Piškurič, iz družine Rajer in starši Zagorc

SOB, 22. december

Frančiška Cabrini

15.00 DSO

18.00

++ iz družine Hrastar

+ Božidar Vesel, obl.

NED, 23. december

4. adventna

Janez Kancij, duhovnik

 

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

 

za žive in pokojne farane

+ Stanislav Pakar, obl.

++ starši Brunner in + Janez Opara

+ Peter Brulc, obl.

+ Albina Hrovat, obl.

PON, 24. december

Adam in Eva

sveti večer

18.00

 

22.00 Stran. v.

+ Franc Bartolj

+ Jože Kastrevc

+ Jože Klobučar, obl. in ++ iz družin Golob in Klobučar

TOR, 25. december

Božič

 

 

 

0.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

15.00 DSO

za žive in pokojne farane

+ Slavko Vidmar

+ Darko Cerovšek (dar. Franc Kirar z družino)

+ Judita Resman, obl.

po namenu

SRE, 26. december

Štefan, diakon

9.00

 

++ Silva in Alojz Lovko

+ Martin Ajdišek, obl.

ČET, 27. december

Janez, apostol

18.00

 

++ Stanko Humar in Mimi Rade

PET, 28. december

Nedolžni otroci

 

17.00 Stran. v.:

18.00

 

++ Marija in Janez Zupančič ter iz družine Zupančič

+ Franc Junc, obl.

+ Frančiška Golob, obl.

SOB, 29. december

David, kralj

15.00 DSO

18.00

po namenu

+ Marija Muhič (dar. hči in sinova z družinami)

NED, 30. december

Sveta družina

Vincencija, redovnica

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Marija, Ivan in iz družine Klobučar, Boričevo

+ po namenu

+ Franci Gorenc