Avtor: župnik Objavljeno: 31. 12. 2018

Nameni svetih maš

PON, 31. december

Silvester, papež

18.00

 

++ starši in Janez Šušteršič, obl.

++ Zvone in Irena Vidmar

TOR, 1. januar

Marija, Božja Mati

9.00

9.00 Stran. v.

za zdravje

po namenu

SRE, 2. januar

Bazilij in Gregor, škofa

9.00 DSO

18.00

po namenu

++ Aleš in Ciril Strasberger

ČET, 3. januar

Presveto Jezusovo ime

18.00

 

++ starši Zupančič

+ Marija Muhič (dar. hči in sinova z družinami)

PET, 4. januar

Angela, redovnica

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

++ Franc in Frančiška Grubar, obl.

+ Anton Lojk, obl.

+ Majda Rifelj (dar družina Kulovec)

SOB, 5. januar

Milena, devica

15.00 DSO

18.00

po namenu

+ Alojz Muhič, obl.

NED, 6. januar

Gospodovo razglašenje

 

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Ivan Kastelic

+ Filip Pirc, obl.

+ Mirjan Lapanje, obl.

PON, 7. januar

Rajmund, duhovnik

18.00

 

+ Angela Erjavec, 30. dan

+ Anica Ivančič

TOR, 8. januar

Severin, opat

7.00

18.00

+ Stanko Zorko

++ Slavko in Alojzij Pavlenč, iz družine Pavlenč in Smolič

SRE, 9. januar

Julijan, mučenec

9.00 DSO

18.00

po namenu

++ starši Mervar in Grčman

ČET, 10. januar

Gregor Niški, škof

18.00

 

+ Jože Perko

+ Jože Ucman

PET, 11. januar

Pavlin Oglejski, škof

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Bojan Vovk (dar. družina Hrastar, Makute)

+ Terezija Pugelj, obl.

+ Stanislav Klobučar (dar. družina Mervar)

SOB, 12. januar

Tatjana, mučenka

15.00 DSO

18.00

po namenu

+ Jože Lozar, obl.

NED, 13. januar

Jezusov krst

Veronika, devica

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Zvone, Irena in starši Vidmar

+ Franc Bartolj, obl.

++ Pepca in Miha Bobnar, obl.

PON, 14. januar

Oton, redovnik

18.00

 

+ Štefanija Jaklič (dar. družina Vrbinc)

za zdravje vnukov

TOR, 15. januar

Pavel, puščavnik

7.00

18.00

za duhovne poklice

+ Ivan Matoh, obl.

SRE, 16. januar

Marcel, papež

18.00

 

+ Metka Cujnik Juhart in + Marija Praznik

ČET, 17. januar

Anton, puščavnik

18.00

 

+ Mirko Ravbar, obl.

++ iz družine Kulovec

PET, 18. januar

Marjeta Ogrska, red.

17.00 Stran. v.:

18.00

+ Janez Golob (dar. soseda Majda)

+ Jože Gričar, obl.

SOB, 19. januar

Makarij, opat

 

15.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Tatjana Rifelj, obl.

+ Albin Staniša in ++ iz družine Hočevar

NED, 20. januar

2. med letom

Fabijan in Boštjan, mučenca

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Ciril Zupančič, obl., Vrh

+ Franc Hutevec

+ Franc Gorenc, obl.