Šmihelske Šolske sestre de Notre Dame

Uboge šolske sestre de Notre Dame so prišle v Šmihel leta 1886 in tu odprle prvo šmihelsko dekliško ljudsko šolo, prvo meščansko šolo za dekleta na Dolenjskem in prvo šolo za gluhoneme na Slovenskem.

Baron Tadej Merkl, predsednik Trgovske zbornice na Dunaju, je prepustil šmihelski župniji svoje posestvo na Velikem Slatniku z željo, da bi se v novomeškem okraju osnovala dekliška šola, ki bi jo lahko obiskovale tudi revne deklice s Slatnika. Novomeški frančiškan Bernard Vovk jr povabil šolske sestre, šmihelski župnik Peterlin pa je prevzel prodajo posestva, gradnjo šole in samostana. Kupil je zemljišče blizu šmihelske župnijske cerkve. Samostansko poslopje s šolo so pričeli graditi marca leta 1885, leta 1891 je bila blagoslovljena kapela Srca Jezusovega. Stavbo so povečali leta 1894 in 1898.

Sestre notredamke so prišle v Šmihel septembra leta 1886. Deželni šolski svet je izdal odlok, da se »poveri šolska mladina župnije Šmihel v pouk in vzgojo Ubogim šolskim sestram de Notre Dame«. Oktobra 1886 so sestre odprle dva razreda narodne šole ter nedeljsko nadaljevalni razred za deklice v starosti od 12. do 14. leta. Novembra so pričele poučevati tudi sedem gluhonemih deklic. Leta 1890 je šola dobila pravico javnega delovanja in bila štiri leta kasneje razširjena v štirirazrednico. Leta 1909 so sestre odprle poseben oddelek, ki so ga obiskovale deklice iz oddaljenih vasi.

Leta 1907 so šmihelske sestre odprle prvo meščansko šolo v novomeškem okraju, leta 1910 pa prvo deželno kmetijsko - gospodinjsko šolo na Dolenjskem.

V letih 1910 - 1919 so vodile enoletne trgovske tečaje. Leta 1924 so odprle še IV. razred meščanske šole. Ker je bila leta 1924 vsem redovnim šolam ukinjena pravica javnosti, se je v šmihelski šoli zmanjšalo število učenk.

V 30-ih letih 20. stoletja so šolske sestre odprle tudi otroški vrtec.

Po drugi svetovni vojni so sestre notredamke morale oditi iz Šmihela. Šola in zavod sta bila ukinjena, poslopja nacionalizirana. Sestre so dobile začasno domovanje v gradu Struga, leta 1985 pa so si pod kapiteljsko cerkvijo v Novem mestu postavile nov dom.