Avtor: župnik Objavljeno: 14. 02. 2019

Številka 4

  

Obvestila
Svete maše

V župnijski cerkvi so svete maše med tednom in nedeljo zasedene do konca maja. V Stranski vasi pa so nedeljske svete maše zasedene do konca novembra, ob petkih pa je prosto tudi še prej.
Ko zapišemo datum svete maše, se poskušam držati tega datuma. Včasih pa zaradi različnih razlogov ne morem opraviti svete maše na dogovorjeni datum, zato jo prestavim na najbližji dan. V takih primerih prosim za razumevanje in čim manj slabe volje. Predvsem lani in letos se to včasih zgodi, ker imamo veliko pogrebov in imajo svete maše ob 7. in 30. dnevu prednost.
Opažam, da nekateri ne poskrbijo niti za obletno sveto mašo za svoje rajne sorodnike. Lepo je, da se jih ne spomnimo samo s svečami in cvetjem na grobovih, kar je samo zunanje znamenje. Molimo in darujmo za njih svete maše in dobra dela. Samo to ima v večnosti vrednost in samo s tem jim lahko pomagamo, če še potrebujejo našo pomoč.
Bog poplačaj, da ne pozabite na svoje rajne.
Povabljeni tudi, da darujete za svete maše, ki jih lahko oddamo duhovnikom, ki nimajo svetih maš ali jih nimajo dovolj.

Adventna akcija Otroci za otroke
V adventnem času so veroukarji bili povabljeni, da se po Marijinem zgledu pripravljajo na Jezusovo rojstvo. Marija je v času pričakovanja rojstva svojega sina šla k sorodnici Elizabeti, ki je tudi pričakovala otroka, Janeza Krstnika, in ji pomagala pri hišnih opravilih in pri pripravi na porod. S tem nam je Marija dala zgled, da se tudi mi vsi lahko z dobrimi deli pripravimo na prihod Odrešenika na svet.
Otroci so pri verouku dobili adventne koledarje, v katerih so lahko vsak dan brali zgodbe, ob tem pa so bili spodbujeni k opravljanju dobrih del v svoji okolici in za svoje vrstnike v misijonskih deželah. 
Razdelili smo okoli 290 adventnih koledarjev. Dar za svoje vrstnike v misijonih je namenilo 33 otrok, zbrali so 357,02 €. 
Bog poplačaj vsem otrokom, ki so se odpovedali različnim dobrinam in v zameno darovali dar za revne otroke. Hvala tudi staršem, ki spodbujate svoje otroke in jim tudi sami dajete zgled dobrodelnosti.

Oratorij za osnovnošolske otroke bo v Šmihelu potekal od 25. junija do 30. junija 2019. Starši vabljeni, da načrtujete dopuste in počitnice tako, da se bodo vaši otroci lahko udeležili oratorija.
Mladi od 9. razreda naprej pa lepo vabljeni, da na oratoriju sodelujete kot animatorji. Prijavite se na spletni strani oratorija http://oratorij-nm.rkc.si, kjer imate prijavnico, ki jo čim prej izpolnite in pošljite.

Zakonci lepo vabljeni na duhovni vikend v Veržeju od 5. do 7. aprila 2019. Otroci bodo imeli varstvo, tako da bosta imela zakonca čas zase in za pogovor. 
Povabljeni ste vsi zakonci.

Krščevanje v mesecu februarju bo v nedeljo, 24. februarja 2019. Priprava na krst bo v Šmihelu v Baragovem zavodu v sredo, 20. februarja 2019, ob 19 h.

Za mestno romanje v Dubrovnik, Črno goro in Medžugorje od 28. aprila do 1. maja 2019 sta polna dva avtobusa. Sedaj polnimo tretji avtobus; če v vseh treh župnijah zberemo še vsaj 35 romarjev, bo šel tudi tretji avtobus. Vabljeni.

Oddane svete maše:
za + Franca Brudarja so darovali: družina Kalčič (2 x); družina Kapš, Potoki; družina Gorenčič; družina Tkalčič; družina Jakše; Majda Žlender z družino (2 x); Vera Levak z družino; Marinka in Vinko Kocjan; Zofka Judnič; Anica Verhovnik; Anica Lamut; družina Žugelj (2 x); družina Rupčič.
za + Jožeta Poljanca so darovali: družina Gradišar, Dolenje Sušice; Peter Vesel; Brigita Juršič; Majda Jakše; Tone Jakše.
++ Karel in Sabina Humek.
Svete maše, ki so bile darovane ob pogrebu in niso zapisane med oddanimi svetimi mašami, bodo opravljene v naši župniji in bodo zapisane v razporedu svetih maš, ko bodo prišle na vrsto.

Pogrebu v januarju
Ana Marija Saje, Šmihel;
Martina Vidmar, Birčna vas;
Franc Pavlakovič, Šmihel;
Frančiška Lokovšek, Jedinščica;
Angela Fortun, Šmihel;
Jožef Može, Sebrniče;
Alojzij Kruh, Knezova ulica;
Jožef Zalar, Ul. na Hribu;
Matija Zalar, Ul. na Hribu;
Franc Vovko, Šmihel.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Bralci Božje besede:
17. 2. 2019
7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Marta Šuštarič in Ivanka Železnik
10.30: Tinka Cvetkovič in Anamarija Brudar
24. 2. 2019
7 h: Stanka Kotnik in Dominik Hrovat
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Marija Plut in Terezija Balkovec
3. 3. 2019
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Klavdija in Gašper Kavšek
10.30: Erika Lozar in Irena Brudar

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
26. 1.:
Ul. Slavka Gruma, hišne št. 41–80;
2. 2.: Ul. Slavka Gruma, hišne št. 82 do konca;
9. 2.: Regrča vas in Jedinščica.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu februarju čistijo in krasijo verniki iz Rakovnika, v marcu pa iz Stranske vasi.