Znani na pokopališču v Šmihelu

V varstvu Matere Božje na Šmihelskem pokopališču so našli svoj mir in pokoj mnogi, ki tukaj čakajo vstajenja. Tik ob kapeli počiva Julija Primic, poročena Scheuchenstuel, ki ji je France Prešeren posvetil svoje najlepše pesmi, polne »sladko-grenkih spominov nanjo« (kot pravi v pesmi Na trgu Dragotin Kette). Tu so našli svoj mir pisatelj Slavko Grum, pesnica Marica Cizerlj – Strnad in podobar Janko Ažman.

Tukaj počivajo tudi mnogi bratje in sestre, ki se jih spominjajo njihovi domači in mnogi, na katere so že vsi pozabili. Vse pa sprejema Bog v svoji dobroti in usmiljenju in jih sprejema k sebi v večno domovino.