Avtor: župnik Objavljeno: 16. 06. 2019

Nameni svetih maš

Ponedeljek, 17. 6. – Albert, duhovnik

19.00   + Ciril Plut

Torek, 18. 6. – Marko in Marcelin, mučenca

19.00   ++ Zvone in Irena Vidmar

Sreda, 19. 6. – Romuald, opat

9.00 DSO: po namenu

19.00   + Lojze Kočevar

            + Slavko Poglajen in ++ iz družine Poglajen

Četrtek, 20. 6. – SVETO REŠNJE TELO IN KRI

19.00   ++ iz družine Golobič

            + Mihael Hrovat (dar. vaščani)

Petek, 21. 6. –  Alojzij, redovnik

18.00 Stran. v.: + Vid Golob, obl.

19.00   ++ Alojzij Pavlenč in ++ iz družin Pavlenč in Smolič

            ++ iz družine Jakše

Sobota, 22. 6. – Tomaž More

15.00 DSO: Žalostni Materi Božji v zahvalo

19.00   + Jožefa Lozar, obl.

Nedelja, 23. 6. – 12. med letom

7.00     za žive in pokojne farane

9.00     + Jože Brudar, obl.

9.00 Stran. v.: + Marjan Urbas, obl.

10.30   + Amalija Cujnik 30. dan

Ponedeljek, 24. 6. – Rojstvo Janeza Krstnika

19.00   + Alojz Blatnik, obl.

            ++ Ivan in Janez Burger

Torek, 25. 6. – Viljem, opat

19.00   + Anica Kocijančič (dar. Veronika Klobučar)

Sreda, 26. 6. – Rudolf, škof

19.00   ++ starši Ana in Jože Hrovat, obl.

Četrtek, 27. 6. – Ema Krška, kneginja

19.00   + Martina Vidmar (dar. družina Abram)

Petek, 28. 6. – Srce Jezusovo

18.00 Stran. v.: + Ludvik Medic, obl.

19.00   + Vida Glavač, 30. dan

Sobota, 29. 6. – Peter in Pavel, apostola

15.00 DSO: po namenu

19.00   za zdravje

Nedelja, 30. 6. – 13. med letom

7.00     za žive in pokojne farane

9.00     + Rudi Gliha, obl.

10.30   ++ Marija in Matija Grahek, obl.

10.30 Cerovec: ++ Franc Hutevec in Janez Tratnik

Ponedeljek, 1. 7. – Estera, svetopisemska žena

19.00   + Ferdinand Mohorko

            + Franc Vovko (dar. žena in sinovi z družinami)

Torek, 2. 7. – Frančišek Regis, redovnik

19.00   + Franc Mervar (dar. družina Vidmar, Škrjanče)

Sreda, 3. 7. – Tomaž, apostol

9.00 DSO: po namenu

19.00   + Ana Lipovec, obl.

            + iz družine Hrovat, Irča vas

Četrtek, 4. 7. – Urh, škof

19.00   + Karolina Grčman, obl.

            + Stanislav Klobučar

Petek, 5. 7. – Ciril in Metod, slovanska apostola

18.00 Stran. v.: + Alojzija Golob (dar. Minka Goršin, Dol. Težka voda)

19.00   + Miroslav Dragman, obl. in ++ Alojzij in starši Dragman

            + Ciril Zupančič, Vrh

Sobota, 6. 7. – Marija Goretti, mučenka

15.00 DSO: Žalostni Materi Božji v zahvalo

19.00   ++ starši in bratje Fabjan

Nedelja, 7. 7. – 14. med letom

7.00     ++ Marija in Rudolf Muhič in stari starši Muhič

9.00     + redovnica s. Avila Uhan

9.00 Stran. v.: + Alojz Žagar, obl. in ++ starši Kovačič