Avtor: župnik Objavljeno: 7. 09. 2019

Številka 10

 

Obvestila
Celodnevno češčenje

Praznik celodnevnega češčenja ob prazniku župnijskega zavetnika, svetega nadangela Mihaela, bo v soboto, 28. septembra 2019. Začeli bomo s sveto mašo ob 9 h, nato vabljeni, da si vzamete vsaj nekaj časa in pridete v župnijsko cerkev počastit Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Če le morete, pridite ob uri, ko je na vrsti vaša vas ali ulica, sicer pa dobrodošli kadarkoli lahko. Predšolski otroci in veroukarji lepo vabljeni, da pridete ob 15 h, ko bo za vas pripravljena molitev pri Jezusu.
Ob 18.30 bodo pete litanije Srca Jezusovega, blagoslov z Najsvetejšim in nato še sveta maša. Letos bo med nami naš dekan in župnik v stolnici dr. Silvester Fabijan, ki bo vodil zaključek češčenja in daroval sveto mašo.

Razpored češčenja:
10 h–11 h: Stranska vas in okolica, 
11 h–12 h: dekanijski duhovniki,
12 h–13 h: Šmihel in ulice v okolici,
13 h–14 h: Irča vas in Brod,
14 h–15 h: Drska, Ulica Slavka Gruma in Šegova ulica,
15 h–16 h: Srebrniče, Gorenje Mraševo, Vrh, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Petane,
16 h–17 h: Košenice, Jedinščica, Regrča vas,
17 h–18 h: Škrjanče in Boričevo. 
Ob 18.30 bo slovesen zaključek češčenja s petimi litanijami Srca Jezusovega in nato sveta maša.

Ob 15 h ste posebej povabljeni otroci. Skupaj s sestro Marijo boste oblikovali molitev pred Jezusom in se mu priporočili za varstvo in blagoslov

Župnijski dan
Skupno praznovanje Župnijskega dneva bo letos v nedeljo, 29. septembra 2019. Sveti maši bosta v župnijski cerkvi ob 7 h in 10 h.
Pri sveti maši ob 10 h bomo prosili tudi za blagoslov v novem veroučnem in šolskem letu. Zato   posebej vabljeni tudi veroučenci in njihovi starši.
Po deseti sveti maši bo skupno kosilo in praznovanje. 
Povabljeni smo, da vsak pomaga po svojih močeh tako pri pripravljanju kot tudi pri pospravljanju vsega potrebnega za praznovanje. Če ne veste, kako bi pomagali, se  z vprašanjem obrnite na župnika. Vsi ste dobrodošli. 
Gospodinje prosimo za pecivo, vinogradnike pa za pijačo za praznovanje. Oboje prinesite v župnišče v soboto, 28. septembra 2019, od 8.30 do 10 h.
Dobitke za župnijsko tombolo že sprejemamo v župnišču ali v zakristiji pred ali po mašah. Dobitke prinesite najpozneje do sobote, 28. septembra 2019.
Letos posebej vabimo vse, posebej starejše, ki ste v življenju veliko doživeli, da z nami delite vaše spomine, predvsem anekdote in doživljaje, ki so povezani z našo župnijo, cerkvijo ali življenjem župnije sedaj ali v preteklosti. Lepo prosimo, da to zapišete ali pa kdo od bližnjih to posname. Želimo si, da bi pridobili čim več takih zapisov in jih na ta način ohranili in obvarovali pred pozabo. Prosimo, da to posredujete v župnišče po navadni ali elektronski pošti vsaj do 23. septembra 2019.

Srečanje za bolne, ostarele in invalidne iz naše župnije, ki ga pripravljajo sodelavci župnijske Karitas, bo v soboto, 21. septembra 2019. Ob 15 h bo najprej sveta maša, med katero boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja, po njej pa skupno druženje. Domači poskrbite za prevoz vaših bolnih in ostarelih.

Krščevanje v mesecu septembru  bo v nedeljo, 22. septembra 2019. Ob prijavi za krst povejte, ali želite imeti krst med sveto mašo ali po njej.
Priprava na krst bo 18. septembra 2019 ob 19 h v Šmarjeti.

Mestno romanje na Brezje
Tradicionalno mestno romanje na Brezje k Mariji Pomagaj bo v nedeljo, 13. oktobra 2019. Odhod iz Šmihela bo ob 13 h. 15 minut prej bo avtobus pobiral romarje po vaseh kakor običajno. Prijave že sprejemamo.

Bralci Božje besede
15. 9. 2019

7.00: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Marija Plut in Terezija Balkovec
22. 9. 2019
7 h: Stanka Kotnik in Dominik Hrovat
9 h: Miran Kolenc in Janez Jerič
10.30: Anka Klemenčič in Primož Hrovat
29. 9. 2019
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
10.00: Bernarda in Marko Hrovat

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
14. 9.:
Irča vas;
21. 9.: Brod in Šalijeva ulica;
pred 28. 9.: Srebrniče, Gorenje Mraševo, Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Veliki Podljuben in Petane (samo čiščenje).

Cerkev v Stranski vasi v mesecu septembru čistijo in krasijo verniki iz Stranske vasi