Avtor: župnik Objavljeno: 21. 10. 2019

Nameni svetih maš

PON, 21. oktober

Uršula, devica

18.00

 

+ Martin Grahek (dar. sosedje)

 

TOR, 22. oktober

Janez Pavel II.

7.00

18.00

za zdravje

+ Anton Lojk, obl.

SRE, 23. oktober

Janez Kapistran

 

9.00 DSO

18.00

 

na čast Mariji v priprošnjo

+ Roman Pirnar, 30. dan

++ iz družine Lampe

ČET, 24. oktober

Anton M. Klaret, škof

18.00

 

+ Franc Vidmar, obl.

+ Alojz Jeriček (dar. družina Bojanc)

PET, 25. oktober

Darinka, mučenka

 

17.00 Stran. v

18.00

 

+ Štefanija Pavlin

+ Joža Hrovat, obl.

++ iz družin Miklič in Golob

SOB, 26. oktober

Lucijan, mučenec

 

15.00 DSO

17.00 Stran. v.

18.00

+ Marija Perme

+ Marija Marjanovič, 30. dan

+ Marija Stepan

NED, 27. oktober

30. med letom

Sabina, mučenka

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v

10.30

za žive in pokojne farane

++ Franc in Alojzija Zupančič

+ Slavka Zupančič, obl. in ++ iz družine Zupančič

+ Roman Tomšič, obl.

PON, 28. oktober

Simon in Juda Tadej

18.00

 

+ Jelka Ozvald

++ iz družine Kompan

TOR, 29. oktober

Mihael Rua, redovnik

7.00

18.00

za zdravje

+ Ivan Štangelj (dar. sestrična Anica)

SRE, 30. oktober

Marcel, mučenec

 

9.00 DSO

18.00

 

v zahvalo za uslišanje

+ Matilda Šinkovc, obl.

+ Jože Škoda, obl.

ČET, 31. oktober

Volbenk, škof

18.00

 

+ Pepca Gričar, obl.

+ Alojzija Staniša, 30. dan

PET, 1. november

vsi sveti

 

 

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

14.00 Srebrniče

++ Fani in Franc Gazvoda

++ Marija Bukovec in Boštjan Zadražnik ter za zdravje

+ Štefanija Jaklič, obl.

+ Slavko Poglajen

SOB, 2. november

duše v vicah

 

 

8.00 pokopališče

15.00 DSO

17.00 Stran. v

18.00

za duše v vicah

+ Ernest Peklar

Po papeževem namenu

+ Ciril Lešnjak, obl. in ++ iz družine Lešnjak

NED, 3. november

31. med letom

ZAHVALNA NEDELJA

Just, mučenec

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ iz družine Jeriček

poljska sv. maša (Rajnovšče)

+ Stanislav Lindič

PON, 4. november

Karel Boromejski

18.00

 

+ Franc Mervar, obl.

+ Jože Tratnik

TOR, 5. november

Zaharija in Elizabeta

7.00

18.00

po namenu

+ Jože Štravs, obl.

SRE, 6. november

Lenart, opat

 

9.00 DSO

18.00

 

+ Vid Golob

+ Pepca Bobnar, obl.

+ Slavka Klobučar (dar. družina Judež)

ČET, 7. november

Ernest, opat

18.00

 

+ Bernarda Smrekar, obl. in spomin na Matjaža

++ Antonija in Jože Lebar

PET, 8. november

Bogomir, škof

 

17.00 Stran. v.:

18.00

 

+ Alojzija Golob, obl.

++ starši Absec in brat Jože

poljska sv. maša (Vrh pri Ljubnu)

SOB, 9. november

Teodor, mučenec

15.00 DSO

18.00

+ Marija Blažič

++ iz družine Ude

NED, 10. november

32. med letom

Leon Veliki, papež

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v

10.30

++ Rozalija in Matija Štukelj, obl

za žive in pokojne farane

++ starši Plantan, obl.

++ Marija in starši Bohte in Jeglič