Avtor: župnik Objavljeno: 10. 11. 2019

Številka 13

 

Obvestila

Konec novembra bo eno leto, kar smo v Novem mestu imeli misijon. Čas, ko smo bili vsi povabljeni, da poglobimo svoje duhovno življenje. Veliko smo imeli priložnosti, od vsakega posameznika pa je odvisno, koliko smo od tistih dni odnesli za svoje življenje. 
Po enem letu bomo imeli v Baragovem zavodu v Šmihelu spet nekaj srečanj z namenom, da bi se spomnili na vse tiste milostne dneve in srečanja, ko smo lahko slišali veliko spodbud za svoje življenje. Vabljeni, da se tudi sedaj udeležite srečanj.
Program:
Nedelja, 17. november 2019

Novomeški duhovniki bomo zamenjali župnije in v sosednjih cerkvah oznanjali evangelij in vabili k obnovi misijona.
Ponedeljek, 18. november 2019
Ob 19. uri v Baragovem zavodu: srečanje za člane ŽPS,  ključarje, bralce Božje besede in ostale sodelavce; gost bo voditelj misijona v Novem mestu, p. mag. Branko Cestnik.
Sreda, 20. november 2019
Ob 19. uri v Baragovem zavodu: srečanje za starše; gost bo g. Marko Juhant, specialni pedagog.
Petek, 22. november 2019
Ob 19. uri v Baragovem zavodu: srečanje za cerkvene glasbenike (pevce, zborovodje, organiste, pritrkovalce …); gost bo dolgoletni zborovodja, duhovnik dr. Rafko Valenčič.
Sobota, 23. november 2019
Ob 19. uri v Baragovem zavodu: srečanje za mlade; gost bo duhovnik in vloger g. Martin Golob; sodeluje RoKapela.
Več o misijonu in obnovi misijona si lahko preberete na spletni strani: http://misijon-nm2018.rkc.si.

Redno krščevanje v mesecu novembru bo v nedeljo, 24. novembra 2019. V mesecu decembru pa bo krščevanje v nedeljo, 22. decembra 2019.
Priprava na krst bo v sredo, 20. novembra 2019, ob 19 h v Šmarjeti in v sredo, 11. decembra 2019, ob 19 h v Šmihelu.

Oddane svete maše:
V zahvalo patru Piju; za + Renato Plut so darovali: stric Vido (2 x); Mojca in Aljaž; za + Martina Grahka so darovali: Tončka Plut; družini Mušič in Kapš (3 x); Tončka Drobnič; Minka Goršin; Mici in Tone Kočevar; družina Lozar iz Petrove vasi; družina Vrtin iz Črnomlja; za + Marijo Bartolj so darovali: brat Slavko z družino; družina Dragan iz Šentjurja; hčerka Anica s Tonetom (3 x); družina Pirnar (2 x); družina Gašperšič; družina Hrovat; Milena Bartolj; sorodniki iz Grma (2 x); družina Ljubi iz Koroške vasi.

Krsti v avgustu:
Tim Brajdič, Brezje;
Erazem Golob, Šmihel;
Jan Rifelj, Stranska vas;
Nik, Lana Nia in Hana Loti Bukovec, Ulica Slavka Gruma.

Krsti v septembru:
Zoja Petrovič, Ulica Slavka Gruma;
Jakob Jaklitsch, Škrjanče;
Žan Kavčič, Vidmarjeva ulica;
Mitja Špringer, Gorenje Lakovnice;
Mia Mišmaš, V Brezov Log;
Lia Grudnik, Brezovica pri Ljubljani;
Neža Janko, Drska.
Iskrene čestitke novokrščencem, njihovim staršem in botrom.

Pogrebi v avgustu:
Marija Bartolj, Dolenje Lakovnice;
Jožica Zupančič, Smrečnikova ul.;
Draginja Rifelj, Ul. Slavka Gruma;
Božidar Anton Verstovšek, Šegova.

Pogrebi v septembru:
Angela Ana Fink, Ragovska;
Marjan Količ, Veliki Podljuben;
Avguštin Cujnik, Ob Težki vodi;
Roman Pirnar, Šalijeva ulica;
Marija Marjanovič, Stranska vas;
Gospod, daj jim večni pokoj!

Darovi za obnovo zvonika na župnijski cerkvi:
Neimenovani: 500 €, 400 €, 100 € (3 x), 50 €.
Bog poplačaj!

Bralci Božje besede:
17. 11. 2019

7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Miran Kolenc in Janez Jerič
10.30: Marija Plut in Terezija Balkovec
24. 11. 2019
7 h: Stanka Kotnik in Dominik Hrovat
9 h: Frančiška Pavlin in Lojze Bojanc
10.30: Zorka Hrovat in Katja Lozar
1. 12. 2019
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Daša Uhan in Iztok Kavšek
10.30: Primož Hrovat in Anka Klemenčič

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
16. 11.:
Šegova ulica, hišne št. 12–121;
23. 11.: Ul. Slavka Gruma, hišne št. 1–10;
30. 11.: Ul. Slavka Gruma, hišne št. 11–40.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu novembru čistijo in krasijo verniki iz Gorenjih Lakovnic.