Avtor: župnik Objavljeno: 1. 12. 2019

Mašni nameni

PON, 2. december

Natalija, mučenka

18.00

 

+ Ivan Hrastar

++ France in starši Bukovec ter Anton, Marija in  Anica Jakše

TOR, 3. december

Frančišek Ksaver

7.00

18.00

+ Frančišek in starši Kotnik

++ starši Anton in Marija Jakše, sin Janez Jakše

SRE, 4. december

Barbara, mučenka

 

9.00 DSO

18.00

 

+ Vida Kovačič

+ Janez Mikolič, 30. dan

+ Martin Grahek (dar. sosedje)

ČET, 5. december

Savo, opat

18.00

 

+ Jožefa Poljanec, 30. dan

+ Ivanka Jeriček, obl.

PET, 6. december

Nikolaj (Miklavž)

17.00 Stran. v.

18.00

+ Božidar Ajdišek, 30. dan

+ Angela Erjavec, obl.

+ Anton Strašek, obl.

SOB, 7. december

Ambrož, škof

15.00 DSO

18.00

na čast patru Piju

++ starši Medle

NED, 8. december

Brezmadežno spočetje Device Marije

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Štefan Može in ++ iz družine Može

žegnanje za sosesko

++ Lojze Kočevar, obl. ++ starši Kočevar in Ogulin

PON, 9. december

Valerija, mučenka

18.00

 

+ Majda Cvelbar, 30. dan

+ Janez Svetlin, 30. dan

TOR, 10. december

Judita, sp žena

 

7.00

18.00

 

+ Antonija Mohar, obl.

+ Franc Stepan, 7. dan

+ Janko Popovič

SRE, 11. december

Damaz I., papež

 

9.00 DSO

18.00

 

+ Marjan Rifelj

++ Frančiška in Rudolf Petan

+ Ana Vesel

ČET, 12. december

Amalija, mučenka

18.00

 

++ Jože in iz družine Štravs

v zahvalo

PET, 13. december

Lucija, devica

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

++ Janez in Marija Zupančič, obl.

++ Slavka in Stanislav Klobučar

++ starši Hrovatič, brat Stane, sestra Edica

SOB, 14. december

Janez od Križa

15.00 DSO

18.00

++ iz družin Škrajnar, Brodarič in Može

+ Franc Bojanc (dar. družina Mevžek)

NED, 15. december

3. adventna

Kristina, devica

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.:

10.30

za žive in pokojne farane

+ Janez Vidergar, obl.

+ Dragica Jenič, obl.

++ iz družin Šraj, Golob in Rožman

PON, 16. december

Albina, mučenka

 

18.00

 

 

+ Marija Krese, 7. dan

+ Jožef Turk, 30. dan

+ Janez Fink (dar. Mirko Fink z družino)

TOR, 17. december

Lazar iz Betanije

7.00

18.00

++ starši, bratje in sestre Jakše

++ Zvone in Irena Vidmar

SRE, 18. december

Gacijan, škof

 

9.00 DSO

18.00

 

++ iz družine Bartolj

+ Terezija Pugelj, obl.

+ Jože Poljanec (dar. družina Klemenčič)

ČET, 19. december

Urban III., papež

 

18.00

 

 

+ Srečko Štine, 7. dan

+Vida Zupančič

v zahvalo

PET, 20. december

Evgen, mučenec

17.00 Stran. v.

18.00

+ Marija Bartolj (dar. družina Gazvoda)

+ Jože Kastrevc

SOB, 21. december

Peter Kanizij, mučenec

 

DSO

18.00

 

po namenu

+ Maja Gorenc, 7. dan

+ Ivan Gazvoda, obl.

NED, 22. december

4. adventna

Frančiška, redovna ustanoviteljica

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Ljubica Pedišič, obl.

++ starši in Jožefa Kovačič

+ Marjan Količ (dar. družina Špes)

PON, 23. december

Janez Kancij, duh.

18.00

 

+ Peter Brulc, obl.

+ Renata Plut (dar. družina Mavsar in Rudman)

TOR, 24. december

sveti večer

Adam in Eva

18.00

22.00 Stran. v.

 

+ Jožefa Gorenc, obl.

+ Jože Klobučar, obl. in ++ iz družin Golob in Klobučar

 

SRE, 25. december

BOŽIČ

 

 

 

0.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

15.00 DSO

za žive in pokojne farane

++ Marija in Ivan Klobčar, Boričevo

++ starši Brunner in Janez Opara

+ Judita Resman, obl.

po namenu

ČET, 26. december

Štefan, diakon, muč.

9.00

9.00 Stran. v.

++ Silva in Alojz Lovko

+ Emi Poreber (dar. Marjana)

PET, 27. december

Janez, evangelist

18.00

 

+ Franc Stepan, 30. dan

++ iz družine Plut

SOB, 28. december

nedolžni otroci

15.00 DSO

18.00

po namenu

+ Rudi Gliha

NED, 29. december

SVETA DRUŽINA

David, kralj

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Amalija Lozar, obl.

+ Niko Ucman

v zahvalo za srečno potovanje