Avtor: župnik Objavljeno: 28. 12. 2019

Mašni nameni

PON, 30. december

Vincencija, red.

18.00

 

+ Zdravko Tkalčec, 7. dan

+ Franc Junc, obl.

TOR, 31. december

Silvester, papež

18.00

 

++ starši, sestre, bratje Vesel (Škrjanče)

 

SRE, 1. januar

Marija, Možja Mati

9.00 Stran. v.

10.30

15.00 DSO

+ Marija Medic, obl.

+ Franc Mervar (dar. brat Božo)

po namenu

ČET, 2. januar

Bazilij in Gregor

18.00

 

++ Terezija in Franc Brudar, obl.

 

PET, 3. januar

Jezusovo ime

18.00

 

+ Albina Hrovat, obl.

+ Janez Fink

SOB, 4. januar

Angela, red.

15.00 DSO

18.00

v zahvalo

+ Martina Vidmar, obl.

NED, 5. januar

2. božična nedelja

Simeon, puščavnik

 

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

 

za žive in pokojne farane

++ Anton in Marija Klobasa

+ Filip Pirc, obl.

+ Marija Krese, 30. dan

+ Bojan Vovk

PON, 6. januar

sv. trije kralji

18.00

 

+ Jože Kastrevc, obl.

+ Jože Ucman, obl.

TOR, 7. januar

Rajmund, duhovnik

7.00

18.00

za zdravje in dober namen

++ starši Hirm

SRE, 8. januar

Severin, opat

 

9.00 DSO

18.00

 

Žalostni Materi Božji v zahvalo

++ Slavko in Alojzij Pavlenč in ++ iz družin Pavlenč in Smolič

+ Stanko Zorko

ČET, 9. januar

Julijan, mučenec

 

18.00

 

 

+ Jože Smrekar, 7. dan

++ Danica in Ivan Priselac, obl. ter stari starši Priselac in Krajačič

+ Renata Plut (dar. družina Vintar)

PET, 10. januar

Gregor Niški, škof

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Marija Bartolj (dar. Zdenka Bartolj z družino)

+ Franc Pavlakovič, obl.

++ iz družin Lukšič in Jakše, Vrh

SOB, 11. januar

Pavlin Oglejski, škof

15.00 DSO

18.00

Žalostni Materi Božji v zahvalo

+ Jožef Može, obl.

NED, 12. januar

Jezusov krst

Tatjana, mučenka

 

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.:

10.30

 

za žive in pokojne farane

v zahvalo za 5 let zakona (zakonca Marovt)

+ Bojan Vovk in ++ iz družine Štine

+ Ivanka Hrovat, obl.

v zahvalo za opravljen študij

PON, 13. januar

Veronika, devica

18.00

 

+ Maja Gorenc, 30. dan

+ Martin Grahek (dar. hčerki)

TOR, 14. januar

Oton, redovnik

7.00

18.00

++ Anica in Franc Avsec

+ Jože Lozar, obl.

SRE, 15. januar

Pavel, puščavnik

 

9.00 DSO 18.00

 

 

po namenu

+ Ivan Matoh, obl.

+ Franc Bojanc (dar. družina Jakše)

ČET, 16. januar

Marcel, papež

18.00

 

+ Marija Škulj, 30. dan

+ Alojzij Jeriček (dar. Jože Medic)

PET, 17. januar

Anton, puščavnik

18.00

 

++ Zvone in Irena Vidmar

+ Anton Starič (dar. Slavko Mohorko z družino)

SOB, 18. januar

Marjeta Ogrska

15.00 DSO

18.00

po namenu

+ Jože Gričar, obl.

NED, 19. januar

2. med letom

Makarij, opat

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Ciril Zupančič, obl., Vrh

+ Franc Bartolj, obl.

++ Alojzija in Albin Staniša

PON, 20. januar

Fabijan, papež

18.00

 

+ Tatjana Rifelj, obl. in ++ sorodniki

za zdravje (M. M.)

TOR, 21. januar

Neža, mučenka

7.00

18.00

++ iz družine Petelin

+ Ana Vesel

SRE, 22. januar

Vincencij, diakon

 

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Zdravko Tkalčec, 30. dan

+ Slavka Klobučar

ČET, 23. januar

Henrik, duhovnik

18.00

 

++ iz družine Aupič, Rodine pri Črnomlju

++ iz družine Turk, Škrjanče

PET, 24. januar

Frančišek Saleški

18.00

 

+ Silva Lovko, obl. in + Alojz Lovko

+ Anica Kocijančič, obl.

SOB, 25. januar

spreobrnjenje ap. Pavla

 

15.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Branko Pavec, obl.

po namenu (S. B.)

NED, 26. januar

3. med letom

Timotej in Tit, apostola

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Marija in Alojz Jerič, obl.

+ Janez Bučar, obl.

+ Franc Gorenc, obl.

PON, 27. januar

Angela Merici

18.00

 

+ Branka Poček, 30. dan

+ Viktor Kastelic (dar. vaščani)

TOR, 28. januar

Tomaž Akvinski

7.00

18.00

+ Terezija Beltram

+ Marjan Količ (dar. družina Špes)

SRE, 29. januar

Valerij, škof

9.00 DSO

18.00

po namenu

+ Franc Vovko, obl.

ČET, 30. januar

Martina, mučenka

18.00

 

+ Jože Urbančič, obl.

+ Stanislav Medved (dar. druž. Jožkota Lukšiča)

PET, 31. januar

Janez Bosko

18.00

 

+ Elizabeta Perašin, obl.

+ Milan Blatnik, obl. in ++ Alenka in Suzana Blatnik

SOB, 1. februar

Brigita Irska

15.00 DSO

18.00

po namenu

+ Jože Poljanec, obl.

NED, 2. februar

Svečnica

Jezusovo darovanje

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Amalija Cujnik (dae. družina Kolenc)

+ Franc Hutevec, obl.

+ Jože Mišjak, obl.