Avtor: župnik Objavljeno: 29. 02. 2020

Mašni nameni

PON, 2. marec

Neža Praška, devica

18.00

 

+ Mirko Ravbar, obl.

+ Mihael Hrovat (dar. Nataša)

TOR, 3. marec

Kunigunda, cesarica

7.00

18.00

+ Martin Šašek, obl. in ++ starši Šašek

+ Jožefa Poljanec (dar. družina Ovniček)

SRE, 4. marec

Kazimir, kraljevič

 

15.00 DSO

18.00

 

+ Julka Jeklar

+ Metod Lukšič, 30. dan

++ Judita in Mihaela Resman ter sorodniki

ČET, 5. marec

Hadrijan, puščavnik

18.00

 

+ Alojz Poljanec, 30. dan

+ Marjan Mevžek, obl.

PET, 6. marec

Fridolin, opat

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Marija Pirc, (dar. sin Pavle)

+ Aldo Šinkovec, obl.

+ Ana Vesel

SOB, 7. marec

Perpetua in Felicita, mučenki

15.00 DSO

18.00

 

+ Jože Kic in ++ iz družine Grivec

+ Terezija Bartolj, 7. dan

++ starši Vesel in Dragica Mirtič

NED, 8. marec

2. postna nedelja

Janez od Boga, redovnik

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Alojz Mervič, obl. in ++ iz družin Bartolj in Šetina

++ Štefan, Marija in starši Šurla

++ Alojz in Ljudmila Ljubi, obl.

PON, 9. marec

Frančiška Rimska

18.00

 

+ Jožefa Murn, 7. dan

+ Ivana Darovec, 30. dan

TOR, 10. marec

40. mučencev

 

7.00

18.00

 

+ Marija Brunek

+ Ivan Burger, obl.

+ Martin Grahek (dar. družina Kotnik)

SRE, 11. marec

Benedikt, škof

 

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Renata Plut

za zdravje (V)

ČET, 12. marec

Doroteja, mučenka

18.00

 

+ Peter Plaper, obl.

+ Jožef Turk (dar. žena Darinka)

PET, 13. marec

Kristina, devica

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Jožefa Šetina, 30. dan

+ Slavka Klobučar, obl.

++ iz družin Pavec in Vidmar ter + Branko Pavec

SOB, 14. marec

Matilda, kraljica

15.00 DSO

18.00

++ iz družine Hrastar

+ Matilda Šinkovc

NED, 15. marec

3. postna nedelja

Klemen, redovnik

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.:

10.30

za žive in pokojne farane

+ Jože Vrščaj

++ starši Hrovatič in ++ Majkeževi

+ župnik Adolf Mežan, obl.

PON, 16. marec

Herbert, škof

18.00

 

+ Jože Tratnik, obl

TOR, 17. marec

Jerica, devica

7.00

18.00

za prijatelje

+ Majda Cvelbar (dar. mož Jože)

SRE, 18. marec

Ciril Jeruzalemski

 

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Jože Jeriček, obl.

+ Marija Muhič (dar. Igor Krašovec)

ČET, 19. marec

Jožef Jezusov rednik

18.00

 

++ Jože in Pepca Gričar

++ starši, sestra in brat Lozar

PET, 20. marec

Klavdija, mučenka

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Marija Bartolj (dar. hčerka Marjana z družino)

+ Franc Šter, obl.

++ Gabrijela in Franc Tomažin

SOB, 21. marec

Nikolaj iz Flüe

 

15.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Marija Srpčič, 30. dan

+ Jožefa in ++ iz družine Hrovat

NED, 22. marec

4. postna nedelja

Lea, spokornica

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Slavka Klobučar

++ Franc, Justina in iz družine Golob

++ Ana in Frančiška Bartolj

PON, 23. marec

Rebeka, red

18.00

 

+ Marijan Sitar, obl.

+ Franc Stepan (dar. nečak Jože)

TOR, 24. marec

Katarina, red

7.00

18.00

+ Dušan Šegedin

+ Srečko Fridl, obl.

SRE, 25. marec

Gospodovo   oznanjenje Mariji

9.00 DSO

18.00

 

po namenu

+ Terezija Bartolj, 30. dan

+ Terezija Petan, obl.

ČET, 26. marec

Larisa, mučenka

18.00

 

+ Marija Krese

++ Zvone in Irena Vidmar

PET, 27. marec

Rupert, škof

 

17.00 Stran. v.

18.00

 

+ Rozalija Junc (dar. družina Hrovatič)

+ Karel Gačnik, obl.

++ iz družine Berus in + Edica Povše

SOB, 28. marec

Bojan, knez

15.00 DSO

18.00

po namenu

+ Rudi Rifelj, obl. in ++ sorodniki

NED, 29. marec

5. postna nedelja

Bertold, redovnik

 

7.00

9.00

10.30

15.00 Ljuben

za žive in pokojne farane

++ Justina in Franc Pirc, obl.

++ Milka Berkopec in Sonja Mrak

po namenu